Eesti Kunstiakadeemia saab UNESCO õppetooli

UNESCO peakorter Pariisis

UNESCO peadirektor Audrey Azoulay ja Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm allkirjastasid 24.novembril koostööleppe EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna juures UNESCO pärandiuuringute õppetooli loomiseks.

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnast on veerandsaja aasta jooksul kujunenud oluline valdkondlik kompetentsikeskus, kus töö nii kultuuripärandi säilitamise, muinsuskaitsepoliitika kui ka pärandi- ja turismikorralduse aktuaalsetel teemadel on kooskõlas UNESCO eesmärkidega.

EKA on aastaid tegelenud kultuuridiplomaatiaga ning seisnud hea selle eest, et Eesti oleks aktiivselt kaasatud maailmapärandi kaitse, säilitamise ja tutvustamise rahvusvahelisse koostöösse. Aastatel 2009 – 2013 juhtis prof Mart Kalm UNESCO maailmapärandi komitee Eesti töögruppi, kuhu kuulusid ka mitmed tunnustatud EKA õppejõud. EKA on tugevalt esindatud ka rahvusvahelises UNESCOt nõustavas muinsuskaitse ekspertorganisatsioonis ICOMOS, mille asepresident on 2020. aastast EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsent Riin Alatalu.

Saadud kogemuste läbi on laienenud koostöö kultuuripärandi säilitamise ja restaureerimise alal tegutsevate kõrgkoolidega maailmas, millest kasvas välja idee UNESCO õppetooli asutamiseks Eesti Kunstiakadeemias. UNESCO annab võimaluse osaleda võrgustikus, kaasata õppe- ja teadustegevusse mainekaid väliseksperte ning kasutada UNESCO õppetooli logo kui tunnustuse ja kuuluvuse märki. UNESCO hindab õppetooli tähtsust ühiskonnas, ülikooli suutlikkust teha koostööd nii omavalitsuste kui ka erasektoriga. EKA jaoks on oluline näiteks koostöö Tallinna Sadamaga, kes toetab pikaajalist uurimisprojekti “Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“. Projekt on soodustanud koostööd erinevate osapoolte vahel ning selle käigus on jõutud mitmete oluliste ettepanekuteni, kuidas edendada Tallinna ja Eestit turismisihtkohana nii, et pärand oleks hästi hoitud ja kohalik elanikkond kaasatud.

1992. aastal käivitatud UNESCO õppetoolide programm, mis hõlmab üle 800 õppetooli 117 riigist, edendab rahvusvahelist ülikoolidevahelist koostööd ja koostöövõrgustike loomist eesmärgiga suurendada institutsionaalset võimekust teadmiste jagamise ja ühistöö kaudu. Programm toetab õppetoole UNESCO  valdkondades – hariduses, loodus- ja sotsiaalteadustes, kultuuris ja kommunikatsioonis. Selle võrgustiku kaudu ühendavad ülikoolid ja teadusasutused üle kogu maailma oma ressursse, et tegeleda päevakajaliste väljakutsetega ja aidata seeläbi kaasa ühiskondlikele arengutele. Paljudel juhtudel toimivad võrgustikud ja õppetoolid ka kui mõttekojad, mis toovad ühise laua taha kokku akadeemiliste ringkondade ja kohalike kogukondade esindajad ning poliitikakujundajad. Kaasa räägitakse poliitiliste otsuste tegemisel, uute õpetamisalgatuste loomisel, innovatsiooni edendamisel ja ülikooliprogrammide rikastamisel, väärtustamaks kultuurilist mitmekesisust.

EKA UNESCO õppetooli koordineerib muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsent Riin Alatalu.

Viited:

EKA saab UNESCO õppetooli – ERR kultuur, 26.11.2021
EKA saab UNESCO õppetooli – ERR kultuuriuudised, 26.11.2021

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud