EKA tutvustab uuringutulemusi: Kas andmete abil saaks ehitada parema Tallinna?

Tallinna linnakeskuse kasutusaktiivsus, joonis.

Reedel, 21. juunil algusega kell 9.30 tutvustatakse Eesti Kunstiakadeemias Tallinna linnaehituslikele tulevikustsenaariumitele keskenduva uurimistöö järjekordset etappi. Sel korral oli uuringute fookuses arvutuslike vahendite kasutamine ruumiloomes; EKA uurimisgrupi tulemusi esitlevad arhitektid, linnaplaneerijad ja teadlased Damiano Cerrone, Raul Kalvo ning Renee Puusepp. EKA uurimisprojekti “Lõpetamata Linn” käigus uuritakse kolme aasta vältel, milline võiks olla hea ja elamisväärne linn 21. sajandil ning kas ja kuidas võiks Tallinnast saada selline linn. Lisaks tutvustab Tallinna Linnaplaneerimise Amet samal sündmusel kesklinna üldplaneeringu alusuuringu tulemusi.

 

EKA uurimisgruppi juhtinud arhitekt Renee Puusepa sõnul otsiti uurimistöös võimalust näidata, kuidas saaks linna andmete abil senisest paremini planeerida, ning keskenduti kolmele küsimusele: “Damiano Cerrone ja Panu Lehtovuori juhtimisel katsetati, kuidas visualiseerida Tallinna avalikke ruumiandmeid, et pealinna linnaruumialased otsused muutuksid tavakodanikele kergemini mõistetavaks ja professionaalidele kasulikuks abivahendiks. Raul Kalvo juhitud töögrupp uuris pealinna jalakäijate liikumist linnaruumis – kuidas liikumisi kaasaegse tehnoloogia abil kaardistada ning kogutud andmeid tõhusalt ja ülevaatlikult visualiseerida. Ning kolmas töörühm küsis, milline võiks olla nn “uus Tallinna maja” ehk modulaarne puidust kortermaja, mis sobiks kergete kohendustega nii kesklinnale kui ka linnasüdamest väljaspool asuvatele uusarendustele.”

 

Tallinna Linnaplaneerimise Amet (TLPA) tutvustab sündmusel Tallinna kesklinna üldplaneeringu alusuuringu tulemusi. Pealkirja “metaLINN” kandva uuringu eesmärk oli välja selgitada, kui aktiivses kasutuses on kesklinna erinevad piirkonnad täna ning kuidas see on seotud inimeste liikumiskäitumisega ja ruumi atraktiivsusega. TLPA linnaplaneerija Jaak-Adam Looveeri sõnul on uuring oluline lähteandmestik üldplaneeringu koostamisel ning arengute monitoorimisel. “Tulemused aitavad mõista, kuidas ja miks inimesed linnakeskuse linnaruumi kasutavad, millised on nende eelistused ja millised võiksid olla tulevased käitumismustrid,” selgitas Looveer.

 

“Lõpetamata Linn” on EKA arhitektuuriteaduskonna poolt koostöös Tallinna linnaga läbiviidav kolmeaastane laiapõhjaline uurimistöö, mis keskendub Tallinna linnaehituslike visioonidele ja ruumilistele tulevikustsenaariumitele. Uurimistöö läbiviimine saab teoks tänu kinnisvaraettevõtte Kapitel toetusele, kes panustab projekti kolme aasta jooksul kokku peaaegu pool miljonit eurot. Eelmistel semestritel on “Lõpetamata Linna” raames uuritud planeerimispraktikaid Tallinnaga mõneti sarnastes Euroopa linnades, Tallinna paneelelamurajoone, keskendudes Lasnamäele, Tallinna rohe- ja sinivõrgustikke ning Tallinna linnakeskuseid.

 

Lisainfo:

Pille Epner

Teadus- ja arendustegevuse koordinaator

arhitektuur@artun.ee

+372 642 0071

Jaga sõpradega:

Postitas Triin Männik
Viimati muudetud