Osakond 2017-2022

Aksessuaari ja köite osakonna ajalugu

1. märtsil 1917. aastal avati Tallinna Linna Kunsttööstuskoolis köite- ja kartonaažitöökoda, mille juhatajaks sai siin, Pariisis, Münchenis ja Peterburis kutseoskusi omandanud Eduard Taska. Algselt oli töökoda rajatud sõjas vigastatud meeste edasiharimiseks, hiljem hakati korraldama regulaarset väljaõpet kaunistatud nahatööde alal.

1944. aastal sai kool kõrgkooliks – ENSV Tallinna Riiklikuks Tarbekunsti Instituudiks – ja osakond nimetati nahkehistöö kateedriks.

1951–1989 oli kool ENSV Riiklik Kunstiinstituut (ERKI), osakond endiselt nahkehistöö kateeder, hiljem ka nahakunsti kateeder.

1989–1996 kandis kool Tallinna Kunstiülikooli (TKÜ) nime ja 1994. aastal saime nahakunsti osakonnaks.

1996. aastal nimetati kool Eesti Kunstiakadeemiaks (EKA).

2011. aastal lahkuti kooli Tartu maantee ajaloolisest asupaigast ajutisse õppehoonesse aadressil Estonia pst 7.

Nahakunsti osakonna nime kandis kool 2018. aastani. Koos uude Kotzebue tänava õppehoonesse kolimisega muutus osakonna nimi õppekava järgi aksessuaari- ja köitedisaini osakonnaks.

2020. aastal eraldati EKA struktuurireformi tulemusel töökojad osakondadest, mille tulemusena on koolis nii aksessuaari- ja köitedisaini osakond kui ka aksessuaari- ja köitestuudio. Osakond tegeleb õppekava ja eriala arendamisega, stuudio teenindab nii eriala õppekavasid kui ka kogu EKA liikmeskonda. 2022. aasta algusest lühenes osakonna nimi aksessuaari ja köite osakonnaks.

 

Osakonnajuhatajad:

Eduard Taska 1917–1925

Adele Reindorff 1925–1960

Ella Külv 1961–1980 

Ella Summatavet, professor 1981–1998

Illu Erma, professor 1998–2008 

Lennart Mänd, professor 2008–2020

Stella Runnel, külalisdotsent alates 2020