Korduvad küsimused

Mida hinnatakse sisseastumisel?

Sisseastumisel hinnatakse varasemast loomingust ülevaadet pakkuvat portfooliot ning valdkonna ja kandidaadi huvidega suhestuvat esseed. Sisseastumise kõige olulisemaks osaks on vestlus vastuvõtukomisjoniga.

Kas mul tasub üldse kandideerida, kui mul puudub erialane kogemus?

Tasub ikka. Väärtustame teistest erialadest ja valdkondadest pärinevate teadmiste ja kogemuste toomist disaini ja rakenduskunsti õppetöösse.

Kas õppekavale kandideerimisel eelistatakse disainereid või kunstnikke

Õppekaval ei tõmmata selget piiri disainerite ja kunstnike vahele.

Millest koosneb magistritöö

Magistritöö koosneb üldiselt praktilisest tööst ja teoreetilisest tekstist, mille formaati on teatud piirides võimalik tudengil endal valida. Disaini ja rakenduskunsti õppekaval kaitstud magistritööd pannakse välja EKA iga-aastasel lõputööde näitusel TASE.

Kas õppe jooksul on võimalik erialasuunda vahetada?

Ametlikult eriala vahetada võimalik ei ole, kuid tudeng võib õppekavajuhi nõusolekul asendada ühe disaini ja rakenduskunsti eriala projekte teise eriala omadega. Kokkuleppel osakondade ja töökodadega võib tudeng kasutada oma magistritöö teostamiseks ka teise eriala töökodasid ja -vahendeid.

Kui mind sel korral õppima ei võetud, siis kas ma võin järgmisel aastal uuesti kandideerida?

Jah, kindlasti. Vahepeal tuleks aga täiustada oma portfooliot, arendada edasi loomingulist praktikat ning laiendada oma kultuurilisi teadmisi ja seoste loomise oskust näitusekülastuste, kirjanduse, filmide jms abil. Võimalusel soovitame vahepealsel ajal konsulteerida ka vastava eriala juhiga.