Sisseastumine

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • Inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument
  • CV
  • ankeet (kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Ankeediküsimused leiad SIIT.)
  • essee huvi pakkuval teemal (1 lk A4). Disaini ja rakenduskunsti vastuvõtukomisjon hindab sisseastujate esitatud esseed, mis on kirjutatud vabalt valitud teemal. Essee eesmärk ei ole fikseerida magistritöö teemat, vaid anda aimu kandidaadi mõttemaailmast, väärtustest, seoste loomise oskusest ja selgusest. Essee võiks kirjeldada teemasid, mis kandidaati praegusel hetkel kõnetavad ja millega seotud küsimustega soovitakse õppetöö vältel tegeleda. Essees esitatud mõtted võetakse aluseks vestlusvoorus toimuvale arutelule. Essee esitatakse digitaalselt, PDF-formaadis, maht 1 A4. Lisada võib mõtteid illustreerivat visuaalset materjali.
  • portfoolio digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega) Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb üles laadida oma avalduse juurde SAISis.

Esitatud portfoolio alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele.

Vestlus
Vestlused toimuvad 1. juulil 2022 algusega kell 9.00 Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoomi keskkonnas. Individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt. Hiljemalt 30. juunil saadetakse kandidaadile meili teel link Zoomi keskkonda. Vastuvõtukomisjonis toimuva vestluse käigus arutletakse kandidaadi portfoolio, essee ja ankeediküsimustele antud vastuste üle. Vestluse eesmärk on tutvuda kandidaadi erialavaliku põhjustega ning uurida tema laiemate huvide ja teadmiste kohta

Konkurss
Konkursipall koosneb 3 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

  1. Portfoolio
  2. Magistritöö ideekavand või essee huvi pakkuval teemal
  3. Vestlus

Vastuvõtulävend on 15.

Vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope