Töökeskkond

Õppekava ruumid

Igal disaini ja rakenduskunsti õppekavaga seotud erialal on omad töökojad, mida kokkuleppel suunajuhiga võivad kasutada kõik disaini ja rakenduskunsti õppekava tudengid. Samuti on võimalik erinevate vabaainete kaudu tutvuda huvipakkuvate erialade töökodade ning sealsete töövahendite, -meetodite ja -tehnikatega.

Vahendid ja tehnika

Õppekavaga seotud töökojad pakuvad oma töövahendite, tehnika ja kogenud meistrite näol väga häid võimalusi magistritöö teostamiseks. Töökodasid ja nende kasutamist puudutavate küsimustega tuleb pöörduda vastava töökoja juhataja, suunajuhi või õppekavajuhi poole.