Bakalaureus

Graafika erialaained jagunevad moodulitesse.

Üks semester võib sel moel jaguneda 2–3 moodulisse, mida võib juhendada üks või enam õppejõudu. Teema, kursuse läbiviimise vormi, tööde mahu ja teostamise viisid määrab vastutav õppejõud. Ained koosnevad enamasti kolmest osast – sisuline lähenemine, tehnikaõpe ja teose esitlus. Lisaks juhendavale õppejõule on siin oluline osa ka vastava töökoja õppemeistril. Õppetöö saab olla edukas vaid juhul, kui selle käigus toimib õppejõu ning üliõpilase järjepidev ning intensiivne koostöö. Lisaks erialaainetele on veel vabaained, mille hulgas leidub alati mõne graafikatehnika või programmiõppe kursus.

Näiteks. “Kunstnikuraamat”

Projekt mille käigus üliõpilane illustreerib mõnes graafikatehnikas, kujundab arvutis, ning köidab raamatu. See kursus võib sisaldada sisuliste loengute ja arutelude kõrval ka tehnilisi kursusi, mille käigus omandatakse mõni köitmisviis, täiendatakse arvutialaseid oskusi inDesign programmiõppes ja estampgraafikas. Seda kursust võib juhendada kuni kolm õppejõudu, lisaks abistavad trükkimisel õppemeistrid.

Millised oskused omandatakse

  • Tajuvad graafikakunsti olemust ja võimalusi ning tunnevad tema toimemehhanisme
  • Tunnevad raamatu komponente, on võimelised kujundama ja illustreerima kirjandusteost
  • Tunnevad ning oskvad vajadusel oma loomingus rakendada põhilisi estampgraafikatehnikaid
  • Tunnevad digigraafika olemust ning oskavad seda vajadusel oma loomingus rakendada

ÕPPEKAVA

Õppekava Kunst BA
Õppekava ainete nägemiseks ÕIS’is vali esmalt sisseastumisaasta ja siis vali paremast äärest “Õppekava ained”.

BA 1. aasta

Esimese õppeaasta esimene semester kujutab endast graafikakunsti sissejuhatavat kursust. Selle jooksul saavad kunsti õppekaval õppivad esmakursuslased ettekujutuse graafika olemusest. Nad tutvuvad osakonna tööpõhimõtete, töökodade ja neid juhendavate meistritega. Kõik üliõpilased teostavad töid erinevates graafikatehnikates. Teisel semestril algab tavapärane õppetöö.

BA 2. aasta

Teisel õppeaastal pühenduvad tudengid teksti ja pildi sümbioosile. Õpivad tundma visuaalse narratiivi koostamise tehnikaid ja arhiivide kasutamise võimalusi. Tegelevad tüpograafia, loovkirjutamise ning kunstnikuraamatuga. Üliõpilased käivad tutvumas erinevate trükikodadega, et olla kursis kaasaegsete trükitehnoloogiatega.

BA 3. aasta

Kolmanda aasta üliõpilane omab juba ettekujutust oma “kunstnikuminast”. Selleks ajaks peaks olema omandatud esmane näitusekogemus. Üliõpilastel on käsil sisulised projektid, mille tulemusena valmivad näitusetööd. 3. aasta lõpus toimub bakalaureuse lõputöö ja kunstnikuportfoolio esitlus.