Magister

www.eka-gd-ma.ee

Õppekava

Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini magistrantuur on uus kaheaastane ingliskeelne õppekava, mille eesmärk on aidata üliõpilastel iseseisvat loometegevust arendada, erialaseid sihte seada ja ennast graafilise disainerina positsioneerida. Õppekavas lähenetakse graafilisele disainile avatud pilguga, käsitledes seda teadmusloome ühe vormina – täpsemalt, kuidas asju avaldada ehk avalikuks teha. Selle nimel tutvustatakse üliõpilastele mitte ainult graafilise disaini harjumuspäraseid väljundeid – raamatute, veebisaitide, plakatite, kirjatüüpide ja videote tegemist –, vaid neil on õpingute käigus võimalik anda välja ka tekste, korraldada loenguid, anda töötubasid ja luua muud sisu, mida teistega jagada. Üliõpilased lähenevad loometööle kriitiliselt ning õpivad tähelepanu pöörama vormi, sisu, valmistusviisi ja teabe levitamise suhtele.