Bakalaureus

Millised oskused omandatakse?

Peame oluliseks, et iga tudeng, kes lõpetab õpingud graafilise disaini osakonnas, oskab orienteeruda tänapäeva laias ja mitmekesises graafilise disaini maailmas ning on võimeline leidma vastavalt enda huvile seal koha – olgu selleks siis vabakutselise disainerina töötamine, ühinemine disainiagentuuri meeskonnaga, õpingute jätkamine kodu- või välisamaal disaini või mõnel muul sellega seotud erialal.

Graafilise disaini õppekava läbinud tudeng:
– leiab oma huvivaldkonna graafilises disainis
– leiab endale omase visuaalse keele
– oskab läheneda analüütiliselt disainiprobleemidele nii iseseivas kui meeskonnatöös
– oskab kasutada erialaseks tööks vajalikke arvutiprogramme
– omab teadmisi erinevatest spetsiifilisest graafilise disainiga seotud oskustest (tüpograafia, veeb, video, fotograafia, trükitehnikad, jms)

Kellena lõpetajad töötavad?

Viimase kümne aasta jooksul graafilise disaini osakonna lõpetanud tudengid tegutsevad:

– Vabakutselise graafilise disainerina
– Loovjuhina kujundus- või reklaamibüroos
– Disainialase ettevõtjana
– Ajakirjanduses töötava disainerina (ajakirjade-ajalehtede küljendaja)
– Ühe kindla institutsiooni graafilise disaini eest vastutajana
– Veebi- ja kasutajaliidese disainerina
– Illustraatorina
– Kunstnikuna
– Õppejõuna

Õppekava

BA 1. aasta

I kursus on erialasse sissejuhatav. Selle eesmärgiks on teha õppurid tuttavaks eriala põhijoontega, nad omavahel kursuseks liita, süstida neisse õpitahet ning avardada silmaringi. II semestri lõpus langevad välja need, kel tõsine huvi asja vastu puudub. I kursusel on rohkesti üldkultuurilisi aineid, üldkompositsioon, 2–3 lihtsat erialaprojekti, mis testiks tudengite mõtlemisvõimet. Hinnangud tudengite tööle mahedad ja sõbralikud. Eesmärgiks häälestada noored disainilainele, leida lahtisema peaga tüübid.

BA 2. aasta

II kursus on erialasse süüviv. Selle eesmärgiks on anda lai ülevaade disainieriala võimalustest ning tutvustada enimlevinud valdkondi detailsemalt. Suur rõhk praktilisel tööl ning erialakirjanduse ja muude materjalide läbitöötamisel. Algab sissejuhatus disainiettevõtlusse.

BA 3. aasta

III kursus on tudengite endaleidmise aeg. Selle eesmärgiks on valmistada inimesed ette iseseisvaks toimimiseks. Kõik seniõpitu seatakse kahtluse alla – selgub, et mingeid jäiku reegleid ei olegi olemas ning kõik on võimalik. Tähtis on see, mida tegija ise õigeks arvab ja missugusi tõekspidamisi tunnistab. I semestril toimuvad ülesaned, II semestril leiavad tudengid disainialal (või ka laiemalt) oma tee ja keskenduvad lõputöös kõige põnevamate teemade süvitsi lahkamisele. Kursuse jooksul teostatavad projektid on keerulisemad, mahukad ja multidistsiplinaarsed. Sageli on tegemist päris-elust tulnud tellimustega. Kohtutakse tõeliste klientidega. Tehakse palju koostööd omavahel ja teiste valdkondade inimestega. Lisaks saadakse viimast lihvi disainiettevõtluse osas.

Lõputööde näitus ning lõpetajate loengud panevad BA õpingutele punkti. Näituse kureerivad ja kujundavad tudengid koostöös juhendajatega. Loengutes tutvustavad tudengid oma lõpuprojektide tagamaid ning konteksti. Töid hindab lõputööde komisjon, kuhu kuulub ka vähemalt üks välisliige.

Lisainfo

VAATA ÕPPEKAVA