Sisseastumine

Keda ootame õppima

Ootame graafilise disaini osakonda inimesi, kellel on eriala vastu tõsine huvi. Graafilise disaini ja visuaalkultuuri vastu võib huvi väljenduda väga mitmel moel, näiteks:
– oled kujundanud keskkoolis peoplakateid või spordivõistluste diplomeid;
– sulle meeldib visandada oma ideid märkmikusse või teha kollaaže ajalehtedest-ajakirjadest välja lõigatud materjalidest;
– oled kujundanud plaadiümbrise või veebilehe sõbra bändile;
– oled õppinud kutsekoolis graafilise disainiga seotud ametit (trükimeedia küljendaja-kujundaja, trükiettevalmistaja, veebispetsialist, jne);
– oled õppinud kõrg- või ülikoolis visuaalkultuuriga seotud erialal;
– oled töötanud graafilise disainiga seotud erialal (näiteks küljendajana, illustraatorina, trükiettevalmistajana, jne).

Nagu mõistad, on nimekiri pikk. Ühesõnaga, ootame eelkõige inimesi, kellel on juba ettekujutus sellest, mis on graafiline disain. Oluliseks peame ka sisseastuja üldist visuaalset haridust ja avarat silmaringi. Kindlasti tuleks olla kursis kaasaegse kultuuriga – käia näitustel, avalikel loengutel, teatris, vaadata filme, lugeda artikleid ja raamatuid, jne. Kuna viimastel aastatel toimub Eestis erialaselt üha rohkem, siis tuleb kahtlemata kasuks enne sisseastumist uurida, mis hetkel graafilise disaini vallas teoksil on.

Kõigil huvilistel soovitame:

– Külastada GD osakonna lõputööde näitust ning loenguid, mis reeglina toimuvad juuni alguses. Täpsem info aegsasti saadaval www.facebook.com/EKAgraafilinedisain või https://www.instagram.com/ekagd.

– Tutvuda erialase kirjandusega, näiteks: Richard Hollis “Graafiline disain. Ülevaatlik ajalugu”; Ivar Sakk (koost.) “Artikleid graafilisest disainist”; Ivar Sakk “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu”; Indrek Sirkel & Anu Vahtra (koost.) “Sisu ja Vorm II”; Ajakirja Kunst.ee graafilise disaini lisad, ilmunud aastatel 2001– 2007; disainiajakiri Leida https://leida.artun.ee/et. Leiab raamatukogudest!

– Hoida silm peal GD osakonna Instagram’i lehel https://www.instagram.com/ekagd, kust leiab pidevalt uuenevat infot osakonna tegemiste kohta.


Ajakava bakalaureuseõppes

01.02.–27.06.2024 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

17., 26. ja 27.06.2024 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206

NB! Graafilise disaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.

Küsimused leiad SIIT

29.06.– 05.07.2024 vestlused ja eksamid

Vastuvõtutulemused selguvad hiljemalt 5. juuliks.

10. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

Ajakava magistriõppes

01.02.-04.03.2024 avalduste esitamine SAISis kuni  23:59ni

18.-28.03.2024 Sisseastumisvestlused. Täpne vestluse aeg saadetakse meilile.

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 28. märts.

08.04.2024 Õppima tulemise kinnitamine.

30.04.2024 Lepingute allkirjastamine

06.05.2024 esimese osamakse (200 eur) maksmise tähtaeg.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2024

õppekava GRAAFILINE DISAIN

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ENNE VESTLUST:

Iga sisseastuja loob omanimelise kausta Google Drive keskkonnas ja lisab selle lingi SAISi vastavasse lahtrisse (kohustuslik). Kausta peab üles laadima oma varasemate loominguliste tööde näiteid. NB! Kanna hoolt, et kausta link oleks avatav kõigile, kes selle saavad! Suuremate failide puhul jälgi, et oleks ka allalaadimise võimalus. Soovime näha erinevaid ja mitmekesiseid töid, vahemikus 10–20 tööd.

— arvutiga tehtud digitaalsed disainitööd, kavandid ja muud katsetused (flaierid, plakatid, logod, postkaardid, koolileht, sotsiaalmeedia- ja muud bännerid, muusikaalbumite kaaned jms) lae üles failidena (näiteks JPG, PDF, PNG, GIF);
— kõik tööd, mis on veebis nähtavad (veebilehed, videod, animatsioonid, muusikapalad, jms), palun esita linkidena ühes tekstidokumendis, et komisjon saaks neid vaadata (näiteks YouTube, SoundCloud, Vimeo, vms);
— kui töö lõppformaat ei ole digitaalne (ajaleht, paberplakat, riidest kott, trükis vms), siis palun tee antud tööst fotod ja lae üles pildifail (näiteks JPG, PDF, PNG, GIF);
— näidata võib ka muid tehtud töid (näiteks kunstikooli, -klassi lõputöid), nagu fotod, joonistused, visandid, maalid, kollaažid, mis tuleb üles pildistada ja üles laadida (näiteks JPG, PDF). Palun tee töödest limiteeritud valik, kuna põhirõhk on erialastel töödel.

NB! Palume lae failid üles laialtlevinud formaatides, et need kindlasti avaneks ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja audiofailideks MP3, WAV. Mitte üles laadida formaate nagu Photoshopi, Illustratori, InDesigni, Rhino, Blender, AfterEffects ja muude kujundusprogrammide toorfaile, kuna komisjonil ei pruugi vastavat tarkvara arvutis olla.

ESIMENE EKSAMIVOOR: VESTLUS
Vestluse toimumisaeg: 1. ja 2. juuli 2024 (intervall: 10 min)

Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoom keskkonnas. Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download). Hiljemalt 2. juulil saadetakse Sulle sinu vestluse aeg ning link Zoomi keskkonda. Vestluse aeg on nähtav ka SAISis Sinu avalduse juures. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne Sinu aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib. Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga maria.keskula@artun.ee ning üritame leida lahenduse.
Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon veebivahendusel Sinu üles laetud töid. Samuti soovime kuulda läbimõeldud põhjendusi erialavalikule – miks soovid just graafilist disaini õppima tulla.

Pärast vestlust toimub valik, kes pääsevad eksamitele (SAIS-i jõuab info 2. juui õhtul).

TEINE EKSAMIVOOR: KODUS ETTEVALMISTATAVAD ÜLESANDED

Teise vooru pääsenud sisseastujate e-posti aadressile saadetakse kodused ülesanded:

1) Eksamiülesanne 1: tähestik (hindeline)
2) Eksamiülesanne 2: plakatiseeria (hindeline)
3) Eksamiülesanne 3: probleemivaatlus (hindeline)

NB! Eksamiülesanded tuleb kaasa võtta teisele vestlusele EKAs kohapeal 5. juuli.

KOLMAS EKSAMIVOOR: VESTLUS KOHAPEAL

Toimumisaeg: 05.07.2024 kell 9.00–18.00 (intervall: 10 min) Põhja pst 7 ruum C304.

Teise vestluse ajakava (personaalsed ajad) koostatakse õppeosakonnas tähestikulises järjestuses ning saadetakse kandidaatidele meilile.

Vestlusel tuleb esitada tehtud kodused erialaülesanded ja vastata üldkultuurilistele küsimustele.

Hinnatakse suulise eneseväljenduse oskust, sooritatud valikute analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust, üldkultuurilisi teadmiseid.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10-palli süsteemis.

Kandideerimislävend* on 20
* kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2024

õppekava GRAAFILINE DISAIN

Avalduste esitamine SAISis 01.02.-04.03.2024 kuni kella 23:59ni

MA õppekava on ingliskeelne ja  tasuline.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Portfoolio
– digitaalne PDF-formaadis kuni 60 Mb;
– koondab 10–15 projekti ja iga projekti juures 4–6 visuaali ja 50 sõna kirjeldust;
– võib koosneda nii profesionaalsetest tellimustöödest, omaalgatuslikest, BA-taseme projektidest, teostamata ja pooleli olevatest töödest kui ka projektidest muudes valdkondades (kui põhjendatud);
– kui soovid esitada videotöösid, palun lisa PDFi nii ekraanitõmmised kui ka lingid.

Avaldust esitades tuleb vastata sisseastumisküsimustele:

1. Tutvustage ennast, oma tausta ja kokkupuudet graafilise disainiga. (max 800 tähemärki)
2. Kuidas on graafilise disaini tööriistad ja oskused seotud tööga, mida praegu teete või kavatsete tulevikus teha? (max 1600 tähemärki)
3. Miks kaalute just sellele magistriõppekavale kandideerimist? Milliseid spetsiifilisi oskusi, meetodeid ja teadmust ootad programmilt? (max 1600 tähemärki)
4. Mida teie arvates võiksite programmi tuua või kuidas sellesse panustaksite? (max 800 tähemärki)
5. Kas on teemasid, valdkondi, mida kindlasti soovite uurida või projekte, milles osaleda?
(max 1600 tähemärki)
6. Kas on praktiseerivaid disainereid, projekte, näitusi või tekste, mis on avaldanud erilist mõju sellele, kuidas te graafilisest disainist mõtlete? Põhjendage. (max 800 tähemärki)
7. Millised huvid või kogemused on teil väljaspool graafilist disaini? (max 800 tähemärki)

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Esiatatud dokumentide alusel valib õppekava hindamiskomisjon välja kandidaadid, kes  kutsustakse vestlusele.

Vestlused toimuvad 20. ja 21. märtsil algusega kell 10.00.

Individuaalne vestluse aeg saadetakse meilile.

Konkursipall koosneb 2 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

  1. Vestlus
  2. Portfoolio

Kandideerimislävend* on 10
* kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope