Sisseastumine

Keda ootame õppima?

Ringdisaini õppekava on loodud inimestele, kelle motivatsioon on radikaalselt ja strateegiliselt disainida ringset tulevikku esemelises maailmas ja läbi selle luua positiivset mõju ning lisaväärtust tootvas majandusruumis. Tulevase tudengi taust ei pea olema disainis – õppekaval tutvustatavad (disaini)tööriistad on probleemide lahendamisel ja uute süsteemide loomisel ning tõlgendamisel universaalsed abilised ka äritaustaga inimestele.

Õppekava ootab paralleelselt ka inimesi, keda huvitab akadeemiline karjäär ja kohaliku ringdisaini kogukonna teadusarendustöö. Sisseastuja võib olla äsja BA lõpetanud, kuid ka aastaid lineaarses majandusruumis tegutsenud professionaal, kes vajab uusi tööriistasid, et joonduda ringse tulevikuga.

AJAKAVA 2024

01. veebruar– 4. märts saab avaldusi esitada SAIS-is kuni kella 23:59ni

20. ja 21. märts toimuvad magistriõppe vestlused

8. aprill on õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAIS-is

õppekava RINGDISAIN

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Inglise keele oskust B1 tasemel tõendav dokument
– CV           
– Motivatsiooniessee (1 A4)
– Digitaalne portfoolio, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega). Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina. Kui tööd on välja pandud isiklikule kodulehele, siis võib portfoolio asemel esitada ka kodulehe lingi.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub 20. ja 21. märts 2024 Põhja pst 7-A301.  Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Motivatsiooniessee on eesti keeles, umbes 2 500 – 3 000 tähemärki, kus tutvustatakse oma tausta ja põhjendatakse soovi õppida valitud õppekaval. Essee esitatakse digitaalselt, PDF-formaadis, maht 1 A4. Lisada võib mõtteid illustreerivat visuaalset materjali.

Ootame, et kandidaat kirjeldaks kuidas tema varasemad õpingud, tegevused ja kogemused on asjakohased ringdisaini õppimiseks ning millised on tema ootused õppima asumisele.
Essees palume analüüsida mõnd enda valitud ringdisaini näidet, mida võib siduda oma tegevusega disaini, kasutajauuringute, antropoloogia vmt seotud alal. Kirjutamisülesanne peab avama kandidaadi mõttemaailma, väärtusi, seoste loomise oskust ja nende selgust, andes aimu, kuidas analüüsitud näited sisseastujat kõnetavad.
NB! On oluline, et motivatsioonikirjas esitatakse korrektsed viited kasutatud algallikatele (st tsitaadid, mõtted, ideed ja materjalid, mis ei ole teie enda omad). Viitamise reeglite vastu eksimist käsitletakse plagiaadina ning selle tulemuseks on kandidaadi diskfalifitseerimine.

Motivatsiooniesseega hinnatakse loogilist ja loovat arutlust ning ideede esitlemise selgust, argumenteeritust, üldistusvõimet ja analüüsioskust. Hindame võimekust algatada kriitilist ja haaravat diskussiooni ning seeläbi teadlikkust valdkondlike ning erialapiire ületavate ideede ja teemade osas. Hindame keeleliselt ladusat ning grammatiliselt korrektset eneseväljendust.

CV ja portfoolio peab andma ülevaate kandidaadi senistest tegevustest, sealhulgas bakalaureusetööst, ning professionaalsest võimekusest ja huvidest. Portfoolios võib esitleda varasemaid uurimistöid, idee visandeid, erinevaid töö kavandeid, fotosid või makette teenustest, toodetest või teisi arendustegevusi. Me ei oota klassikalisi joonistusi ega maale. Eelkõige peate avama ennast laiemalt loova ja ühiskonda panustada sooviva aktiivse persoonina, kelles on võimeid ja tahet osaleda ringsemalt toimiva majandusmudeli poole liikumises.

Hindame portfoolio terviklikkust ja esitatud tööde kvaliteeti. Mõnda teie esitletud tööst käsitleme vestluse käigus.

Vestlus– vastuvõtukomisjonis toimuva vestluse käigus arutletakse kandidaadi portfoolio, essee ja motiveerituse üle õppima asuda. Vestluse eesmärk on tutvuda kandidaadi erialavaliku põhjustega ning uurida tema laiemate huvide ja teadmiste kohta. Kandidaadilt eeldame analüütilist ja loovat mõtlemist, sotsiaalset tundlikkust, teadlikkust ja avatust valitud eriala suunasning muutuva maailma vastu kogu selle mitmekesisuses.
Hindame, kuidas kandidaat suudab põhjendada oma motivatsiooni õppekaval õppida, kuidas näeb programmi seoseid oma isikliku professionaalse arenguga ja võimet diskuteerida antud valdkonna arenguid ja probleeme. Hindame suhtlusoskust, loovust, kriitilist mõtlemist, motivatsiooni ja valmisolu õppetöös aktiivselt osaleda, mõelda kastist välja ja töötada ootamatutes tingimustes, omandatut oma professionaalses karjääris rakendada ning koostöövõimet ja valmisolu töötada teises kultuurilises keskkonnas, panustada uurimuslikus, vastutustunnet nõudvas ja multidistsiplinaarses meeskonnatöös.

Kandideerimislävend* on 10
* kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Loe sisseastumise üldtingimustest lähemalt

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee