Õppekavast

Ühiskond vajab inimesi, kes lisaks kestliku arengu teadlikkusele omavad praktilisi tööriistasid, et disainida meie elukeskkond ja ümbritsevad süsteemid ringseks. Strateegiline lähenemine ning kriitiline süsteemi- ja disainmõtlemine aitavad tuleviku professionaalidel lisaks uute piiravate meetmetega joondumisele tootvas majanduses pakkuda ka lahendusi, mis aitaks luua positiivset mõju holistiliselt.

Õppekava eesmärgiks on arendada ringdisaini erialaseid professionaale ning mediaatoreid, kes suudaks tõestada, et ringdisaini rakendamine ja sellesse investeerimine omab positiivset mõju keskkondlike, sotsiaalsete ja kultuuriliste aspektide kõrval ka ettevõtluses ja majandusruumis.

Disainerite kogukond Eestis vajab kohalikke ringdisainile keskenduvaid akadeemikuid ja eksperte, kes süsteemselt ja järjepidevalt tegeleks teadusarendustööga ning suudaks olla lisaväärtust pakkuv partner rahvusvahelisel skeenel.

Nii panustab käesolev magistriprogramm uute loovpraktikute, õppejõudude, mentorite ja teadurite arengusse, et pakkuda esemelisse ringdisaini ja disaineri rolli mõtestamisse innovatsiooni läbi omanäolise ja eristuva fookuse, muutudes nii oluliseks partneriks Eesti majanduse arengus ja ühiste globaalsete eesmärkide saavutamisel.


Õppe sisust

Kaheaastane täiskohaga õpe toimub nii eesti kui inglise keeles, hõlmates seminare, loenguid, töötubasid ja koostööprojekte.

Õppetöös on kesksel kohal:

 • Disaineri rolli mõtestamine;
 • Koostöö tudengite, eriala professionaalide ja erinevate huvigruppide vahel;
 • Uute teoreetiliste teadmiste rakendamine praktikas.

Õppekava arendab kriitilist mõtlemist ja loomingulisust, ning suunab seniste süsteemide  ümbermõtestamisele.

Õppekaval tutvustatavad (disaini)tööriistad on universaalsed abilised probleemide lahendamisel ja uute süsteemide loomisel ning tõlgendamisel.

Õppimisprotsess toimub tihedas tudengite, eriala professionaalide ja uurijate vahelises koostöös,  kaasates välispartnereid. Õppekava toetub aksessuaari, ehte ja sepise, keraamika, klaasi, moe ning tekstiili osakondade pädevustele ja traditsioonidele ning teeb koostööd EKA laboritega. Õppetöö raames saavad üliõpilased kogemuse ka uurimis– ja/või õpetamistöö abistamisel või praktika sooritamisel väljaspool EKAt.

Foto: Magistrant Mariann Hendrikson valgusti vormi valamas ja vormi lihvimas. AEGLUS – Koostööprojekt Estoplastiga. Juhendajad Maria Pukk, Heikki Zoova, Karin Kalman. Foto: Valdek Laur. 2022

Õppekava ülesehitus

MA 1. aasta

Erialane teooria; Koostööprojektid.

MA 2. aasta

Erialane teooria; Praktika etteantud suundadest: uurimine, õpetamine, stuudio; Magistritöö ettevalmistus; Magistritöö

Töökeskkond

Paljusid kunstiakadeemia töökodasid ja stuudioid saavad kasutada kõik EKA üliõpilased. Osakonnad korraldavad selleks töökodade kasutamise koolitusi ja tutvustusi, mille leiad tunniplaanist. Samuti saab pöörduda otse töökoja meistri poole. Töökodasid saab kasutada tööajal, kui ruumis ei toimu õppetööd.

Vaata lisa: https://www.artun.ee/oppimine/tookojad

Millised oskused omandatakse?

 • Oskus disainida meie elukeskkond ja ümbritsevad süsteemid ringseks
 • Strateegiline lähenemine
 • Kriitiline süsteemi- ja disainmõtlemine
 • Oskus iseseisvaks planeerimiseks, praktikaks ja uurimiseks

Kellena lõpetajad tööd leiavad?

 • Disainerid
 • Loovpraktikud
 • Ettevõtjad
 • Õppejõud, koolitajad
 • Loovuurijad
 • Mentorid ettevõtluses