Erialast

Stsenograafia kui eriala

Stsenograafia eriala pakub unikaalse võimaluse tegeleda lugude jutustamisega teatrilaval ja filmilinal. Eesti Kunstiakadeemia ainus õppeasutus, kus stsenograafia eriala kõrgtasemel õpetatakse. Stsenograafia eriala innovaatiline õppekava on koostatud silmas pidades maailma, aga ka parimaid kohalikke traditsioone.

Osakonna mõtteviis ja filosoofia

Kunstiakadeemiast on aastakümnete lõikes välja kasvanud eesti stsenograafia paremik. Stsenograafia erialal lähenetakse õpetusele terviklikult. Tähtis pole mitte ainult tehnika, tehnoloogia ja nö professionaalsus, vaid taotletakse kunstilise tervikmõju loomist. Õppeprotsess toimub seminarivormis, aga ka individuaalselt. Kõik on ühtaegu avalik aga ka privaatne, viimast võimaldab töö väikesemates õppegruppides. Üliõpilaselt eeldatakse pidevat kaasamõtlemist ja ideede väljapakkumist kogu semestri vältel.

Stsenograafia on fiktsionaalsete maailmade loomise kunst; stsenograafiliste piltide abil luuakse kujutlusi, mis vaatajat emotsionaalselt ja vaimselt rikastavad. Nii teatri- kui ka filmikunst tegeleb lugude jutustamisega piltides.

Kuidas õppimine toimub

Õppimine stsenograafia erialal toimub kursuste kaupa ja semestri lõikes erinevate erialaõppejõudude juhatusel. Nõnda juhatatakse üliõpilane lihtsamatelt keerukamate ülesannete juurde vastavalt õppekava komplekssele struktuurile. Sügissemestril on õpetuse põhirõhk teatriga seotud projektidel, kevadsemestril tegeletakse vastavalt filmiprojektide lavastamisega.

  • Multi- ja interdistsiplinaarsus. Stsenograafia eriala on klaster, mis on nii seest kui väljast läbi põimunud teiste visuaalkultuuri distsipliinide ja tehnoloogiatega. Ilma selle klastrita poleks stsenograafiat olemas.
  • Praktika. Ilma praktiliste lavastusprojektideta ei oleks võimalik stsenograafia keerukat eriala õpetada. Töötatakse nii ruumimudelite kui ka päris ruumidega, sealhulgas leitud, kohandatud, avalikud ja privaatsed ruumid.
  • Koostöö. Ilma tiheda koostööta lavastusgrupi liikmete ja partnerite vahel ei oleks sellel erialal võimalik päevagi toimida.

Stsenograafia Kunstiakadeemias

Kuigi teatrieriala on olnud teatridekoratsiooni erialana kohal juba eelmisest sajandist, on stsenograafiaõpetusest sellisel kujul nagu täna saanud mitmes mõttes täiesti uus distsipliin. Ta on eemaldunud pelgast dekoratiivsusest ning liikunud palju mitmekülgsema ja multidimensionaalsema sisu poole.  Samas pole vanu tehnikaid ja tehnoloogiaid unustatud, vaid need on endiselt “mängukavas” koos uuenduslike digitaaltehnoloogiliste lahendustega. Selliselt püüabki erialadiskursus ühtaegu unustada ja mäletada, konstrueerides üha uusi lavastuslikke lahendusi.