Õppe sisu

Kolm aastat bakaalureuseõpet sisaldab erialaprojekte, tugiaineid, valikaineid, teooriat ja parktikat kokku 180 ainepnkti ulatuses. Magistriõppes lisandub tihendatud koostöö lavaka ja BFM-ga, luuakse lavastusprojekte, millega esinetakse publiku ees, käiakse festivalidel jne. Teooriaained on mitmes mõttes kitsamalt erialased. Kokku jätkub loomingulist tegevust 120 ainepunkti ulatuses.

Stsenograafia BA õppekava

Stsenograafia MA õppekava

Õppekava ainete nägemiseks ÕIS’is vali esmalt sisseastumisaasta ja siis vali paremast äärest “Õppekava ained”.

Millised oskused omandatakse?

  • Omandatakse akadeemiline stsenograafia-alane baasharidus
  • Saadakse ülevaade lavastuskunstide teooriast ja praktikast tunnustatud teatri- ja filmitegijate juhatusel
  • Süvenetakse stsenograafia praktilistesse rakendusvõimalustesse lavastusprojektides
  • Algatatakse innovaatilisi lavastusprojekte koostöös teiste teatri- ja filmitegijatega
  • Süvendatakse teadmisi magistri ja doktoriõppe tasemel

Kellena lõpetajad tööd leiavad?

  • Meie lõpetajad on peakunstnikena töötanud mitmetes Eesti teatrites: Iir Hermeliin Tallinna Linnateatris, Pille Jänes ja Riina Degtjarenko Eesti Draamateatris, Jaanus Laagriküll Ugalas, Kristiina Münd Tartu Uues Teatris, Liina Unt Endlas jne.
  • Mitmed lõpetajad on tööd saanud Eesti Televisiooni saadete kujundajatena: Inga Vares, Ele Krusell, Killu Mägi, Kaie Kal, aga ka kommertskanalite juures saatesarjade kunstnikena nagu Mari Ann Mardo.
  • Meie lõpetajad töötavad filmikunstnikena erinevate filmiprojektide võttegruppides. Tuntumatest tegijatest näiteks Jaagup Roomet, kes 2011. aastal kandideeris ka Euroopa filmiauhindade kunstnikupreemiale.
  • Meie lõpetajad on seotud suurejooneliste ooperiprojektidega, nagu Liina Keevallik Rahvusooperis Estonia ja Madis Nurms Pärnu Ooperifestivalil ja mitmel pool välismaal.
  • Meie lõpetaja Ene-Liis Semper on tegev video ja installatsioonikunstnikuna, juhib koos abikaasa Tiit Ojasooga teatrit No 99. On seotud mitmete rahvusvaheliste teatriprojektidega kodus, Hollandis, Inglismaal ja Saksamaal.

Õppekava

BA 1. aasta

Tegeletakse teatri ja filmiruumi ning nende mitmekülgse praktilise kasutuse uurimisega. Esmane kokkupuude ruumide eripära analüüsimisel läbi praktiliste makettide ja mudelite. Esmane tutvumine teatri ja filmiruumiga, seal kasutatava tehnika ja tehnoloogiaga.

BA 2. aasta

Tegeletakse tegelase karakteri, grimmi, kostüümi ja soengute üksikasjalise kujutamise, konstrueerimise ja praktilise kasutusega lavastusprojektis. Tutvutakse teatri ja filmikostüümi eripäraga. Luuakse kostüüme klassikalisele balletile ja ooperile

BA 3. aasta

Klassikalise draamakunsti ja Shakespeare’i näidendite analüüsimeetodi toel õpitakse lugu stsenograafiliselt kavandama ja praktiliselt lavastusprojektis rakendama. Tutvutakse valguse teooria ja praktilise kasutusega filmis ja teatrilaval. Koha lavastamise tugikursus lubab lähemalt tegeleda ruumi ja valguse poeetikaga. Luuakse installatsioone, sündmuste fragmente ja lühilavastusi etteantud teemal.

Magister

Koostööprojektid BFM-i ja Kõrgema Lavakunstikooliga. Iseseisvad innovaatilised koostööprojektid, mis tipnevad etendusega publiku osalusel, võimalusel osalemine festivalidel.

Doktoriõpe

Süvendatud uurimus teatri- ja filmistsenograafiast vabalt valitud teemadel.