Graafiline (re)presentatsioon. Arhitektuurne projekteerimine I, 2016/2017

Aastaraamat 2016/2017, 1. kursus

Vihikut saab sirvida siin.

Kursus tegeleb käelise treeningu ning visuaalse mõtlemise arendamisega. Tuleb näha ja taasesitada osiseid maailmast nii, nagu nad meile ilmnevad ning tuleb suuta tekitada ja kujutada (edasi anda) ideid ja kujutelmi, mida keegi ei ole näinud, veel ei tea. Kursuse tulemusel saavad üliõpilased mahuka käeliste graafiliste oskuste ning visuaalse ja kontseptuaalse mõtlemise pagasi. Sellega kaasneb üldistamise oskus ning võime näha ja töötada erinevate süsteemide ja struktuuridega. Esteetiline kaemus on siin pigem süstemaatilise töö kaasprodukt, kui senise kogemuse ja eelarvamuse väljendus. Kursuse eesmärgiks on õppida olemasolevast ära tundma olulist ning luua uusi struktureeritud maailmu, mis sünniksid isiklikust tõdemusest ja selle süstemaatilistest edasiarendustest ning välistaksid seeläbi käibetõdede pealiskaudse pinna. Töö on ajaliselt väga mahukas ning eeldab väga mitmete proovide ja variantide (ümber)tegemist.

Kursuse juhendajad: prof Toomas Tammis, Paco Ulman, Mikk Meelak

Aastaraamatu vihiku toimetajad: Lill Volmer, Marie Anette Veesaar

ISBN 978-9949-594-26-9
ISBN 978-9949-594-27-6
ISSN 2461-2359

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud