Ilmunud on ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi sügisnumber

Seekordse numbri lähtekohaks sai 2022. aasta maikuus Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi ja Kumu kunstimuuseumi korraldatud seminar „Likeness in Difference. 

Perspectives in Baltic Regional Art History“, kus Eesti, Läti ja Leedu kunstiteadlased uurisid ühist ja erinevat nõukogudeaegses ja postsotsialistlikus kunstis ja arhitektuuris. Vaatluse alla võeti seosed ja mõjutused, mis on vorminud kohalikke identiteete, püüti ületada vastandumisi ida-lääne teljel, katsetati transnatsionaalseid meetodeid ja postkolonialistlikke lähenemisi ning analüüsiti eneserepresentatsioone kuraatorinäitustel ja koostööprojektides, kaardistades uurimise hetkeseisu ja tulevikuperspektiive.

Seminari ettekannete põhjal valmis neli artiklit: Liisa Kaljula uurib Balti näidete varal, kas nõukogude kontseptualismi on võimalik käsitleda senisest horisontaalsemalt ja dekonstrueerida senist Moskva-keskset narratiivi; Māra Traumane vaatleb Eesti ja Läti eksperimentaalsete arhitektide vastastikust mõju ja sarnaseid eesmärke 1970. aastate lõpul; Agnė Narušytė kontekstualiseerib Leedu fotograafi Virgilius Šonta loomingu seni varju jäänud külgi – vaimsete erivajadustega laste ja homoseksuaalsete noorte meeste kujutamist; ning Inga Lace visandab postkolonialistliku analüüsi võimalikke trajektoore Läti muuseumikogude ja hiljutise näitusepraktika najal.
Lisaks kirjutab Karina Simonson nõukogude rahvaste sõpruse kontseptsiooni propageerimisest Leedu lasteajakirja Genys illustratsioonidel; Laine Kristberga ja Līna Birzaka-Priekule analüüsivad Riia kunstipäevade muutumist ametlikust propagandafestivalist kriitilise avaliku ruumi kunsti platvormiks 1980. aastatel; Linara Dovydaitytė keskendub nõukogudeaegse tööstuspärandi mõtestamisele kogukonda kaasava muuseumipraktika kaudu; ning Ingrid Ruudi analüüsib Eesti NSV laste-, vanade- ja invaliididekodude ruumipraktikate rolli ühiskonnas marginaliseeritud subjektide konstrueerimisel. Tõlkerubriigist leiab Tim Barringeri, Griselda Pollocki ja Jeannine Tangi vastused küsimusele, kuidas dekoloniseerida kunstiajalugu nii kirjutamise, õpetamise kui ka kureerimise kontekstis.

Takkapihta ülevaated hiljuti ilmunud raamatutest, toimunud näitustest, konverentsidest ja seminaridest.

Sügisnumbri kaastoimetajaks on seminari „Likeness in Difference“ üks korraldajatest Anu Allas.

Värske KTU on peatselt saadaval EKA raamatukogus, raamatupoes Krisostomus, muuseumipoodides, samuti R-Kioskites, Stockmannis, suuremates Selverites ja Prismades.

Jaga sõpradega:

Postitas Annika Toots
Viimati muudetud