Jaanus Samma näituse “Vahesein” eelretsenseerimine

Esmaspäeval, 13. märtsil 2017. a kell 16:00 toimub Eesti Kunstiakadeemia Estonia pst 7 maja ruumis 405 kunsti ja disaini eriala doktorandi Jaanus Samma näituse „Vahesein” eelretsenseerimine.
Näitus on osa loomepõhisest doktoritööst, mis tegeleb geinarratiivide kaardistamisega Nõukogude Eestis. Doktoritöö osana on varem valminud näitus „NSFW. Esimehe lugu” ning „Ooper „Esimees““ Köler Prize 2013 nominentide näitusel.

Doktoritöö juhendajad on prof dr Katrin Kivimaa ja dr Andreas Kalkun.


Näitus „Vahesein“ on avatud 21. jaanuarist – 11. märtsini 2017 Temnikova & Kasela galeriis Tallinnas.

Näituse eelretsensendid on Elo-Hanna Seljamaa ja Hanno Soans.

Jaanus Samma isikunäitus „Vaheseinˮ Temnikova & Kasela galeriis keskendub linnakeskkonna marginaalsetele äärealadele, võttes vaatluse alla avalikud tualettruumid. Need paigad, kus on hetkeks võimalik kaotada kujuteldav piir avaliku ja isikliku vahel, on traditsiooniliselt olnud määratletud ennekõike soorollide kaudu. Nii vaatleb kunstnik meeste tualettruume kui eranditult maskuliinseid keskkondi, mis on erinevates kultuurilistes ja ajaloolistes aegruumides loonud võimalusi erinevateks suhtlemise vormideks.

Oma uute töödega loob Samma totaalse installatsiooni, milles rikkalikud historitsistlikud vormid vastanduvad robustsetele argiesemetele, kandes endas ambivalentset tähendusmängu. Näitusel esitletavad tööd võtavad tualettruumi erinevate meediumite kaudu elementideks lahti, pakkudes vaatajale tutvumiseks pissuaaride, wc-pottide, tualettpaberi hoidjate ja loputuskasti keti käepidemete kollektsiooni. Ruumianalüüsi üheks algelemendiks on pissuaare eraldav vahesein, mis on andnud näitusele ka nime. Kujundina väljendab see avaliku tualettruumi ühendavat funktsiooni – see on kui sotsiaalne lava, erinevate tegelaskujude ja jagatud kogemuste puutepunkt, kus kohtuvad avalik ja intiimne ruum.

Avalik tualettruum on paik nagu iga teine, millega käib kaasas oma kasutuskord. Samma pöörab tähelepanu tualettruumi argisele keskkonnale ja sellega kaasnevatele sotsiaalsuse vormidele, inimeste liikumisele ja tegudele. Näituse eesmärk ei ole luua paatost ega anda hinnanguid, vaid laiendada argisuse ala. See on lähivaade igapäevastele paikadele ja esemetele, millest rääkimine rikastab tervikpilti. Nagu oma varasemas loomingus, jätkab Samma ajaloolase rollis, kes uurib järjekindlalt marginaalseid mitte-kohti ning osutab nendele lugudele, millele pole senini (kunsti)ajaloos tähelepanu pööratud.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Tänud: Alessandra Arancio, Elisa Genovesi, Magdaleena Maasik, Tõnu Narro, Martin Rünk, Eugenio Viola, Nomas Foundation

Eesti Kunstiakadeemia