Jõhvi ja Haapsalu riigimajad. Arhitektuurne projekteerimine V, 2016/2017

Aastaraamat 2016/2017, 3. kursus

Vihikut saab sirvida siin.

Kursus tegeles suuremahulise (>10000m²) ja mitmekesise ruumiprogrammiga hoone arhitektuurse projektiga. Eesmärgiks oli metoodiliselt mitmesuguste väiksemate projektiga seotud ülesannete lahendamise ja spetsiifiliste teemade analüüsiga jõuda järk-järgult tervikliku ja põhjaliku projektlahenduseni. Semestri esimene kolmandik tegeles lähteülesande (koht, ruumiprogramm, referentsid) analüüsiga, teisel kolmandikul toimus töö planeeringuliste ja arhitektuursete kontseptuaalsete lahenduste genereerimisega, viimasel kolmandikul koostati arhitektuurne eskiisprojekt. Suure mahuga projekt oli jagatud mitmeks spetsiifiliseks ülesandeks, tulemused tuli vormistada esitlusteks. Töid tehti paarides. Semestri esimesel kolmandikul tegeleti lähte- ülesande, koha, referentside ja programmi analüüsiga. Iga kolme ülesande kohta tuli vormistada kokkuvõtlik esitlus paberkandjal. Järgnes töö kontseptuaalsete lahendustega, vaheülesannete tulemusi esitleti töömakettide vormis. Semestri lõpuks tuli vormistada ja esitleda arhitektuurne eskiisprojekt. Kursuse tulemusena omandasid üliõpilased metoodiliselt mitmesuguste väiksemate ja spetsiifilisemate ülesannete lahendamise kaudu suuremahulise arhitektuurse projekti koostamise kogemuse. Vajadus esmalt jagada komplitseeritud ülesanne hoomatavateks ja lihtsamini käsitletavateks lõikudeks, nende süsteemne läbitöötamine ja tulemuste baasil uue terviku kokkupanemine oli metoodilise tööprotsessi osa. Eelarvamusteta uurimise, analüüsi ja neile baseeruvalt lahenduste genereerimise lõppresultaadiks oli arhitektuurne eskiisprojekt.

Kursuse juhendajad: Kalle Komissarov, Karli Luik

Aastaraamatu vihiku toimetaja: Reelika Reinsalu

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, 2017

ISBN 978-9949-594-32-0 (trükis)
ISBN 978-9949-594-33-7 (pdf)
ISSN 2461-2359

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud