EKA sisearhitektuuritudengite tööd ERMi näitusel “Kaasav ELU”

Asukoht:
Eesti Rahva Muuseum / Estonian National Museum

Algus k.p.:
03.11.2021

Lõpp k.p.:
31.01.2022

Screenshot 2021-11-18 at 16.46.19
Screenshot 2021-11-18 at 16.46.31
Screenshot 2021-11-18 at 16.46.41
Screenshot 2021-11-18 at 16.46.53
Screenshot 2021-11-18 at 16.47.14
Screenshot 2021-11-18 at 16.47.23
Screenshot 2021-11-18 at 16.39.53
Screenshot 2021-11-18 at 16.40.07
Screenshot 2021-11-18 at 16.40.24
Screenshot 2021-11-18 at 16.40.37
Screenshot 2021-11-18 at 16.40.51
Screenshot 2021-11-18 at 16.41.06
Screenshot 2021-11-18 at 16.41.19
Screenshot 2021-11-18 at 16.41.34
Screenshot 2021-11-18 at 16.41.55

NÄITUSELE ERMi! Sisearhitektuuri II kursuse tudengid tegelesid arhitekt Johanna Jõekalda käe all ruumi loomisega lähtuvalt erivajadusega kasutajatest. Tudengite ülesandeks sai kavandada omandatu põhjal näituseruum, mis arvestaks maksimaalselt erivajadusega külastajate kasutajakogemusega. Kursuse käigus õppisid tudengid mõistma kasutajakeskse disaini põhimõtteid ja looma kõiki kaasavat keskkonda. Ruumilahendused kavandati pidadades silmas ERMi näitust “Kaasav ELU”, kuhu on koondatud õppetööd ja puhkeaega toetavad vahendid, mis on mõeldud eelkõige erivajadusega inimestele.

Oma ruumiliste ettepanekute väljatöötamisel kasutasid tudengid kasutajakogemuse mõistmiseks ja edasi andmiseks VR-tehnoloogiaid, mis aitavad mõista erinevate kasutajate ruumikogemusi ja luua kaasavat keskkonda. Lähtuti põhimõttest, et ruum, mis on mugav erivajadustega inimestele, on mugav ka kõikidele teistele kasutajatele.

Projektide väljatöötamisel said tudengid tehnilist tuge paralleelselt kulgevast “Digitaalsete tehnikate” ainest, mis toimus EKA VR Laboris samuti Johanna Jõekalda juhendamisel. Kaasavast disainist käisid ainete raames kogemusi jagamas Daniel Kotsjuba (ligipääsetavus), Kärt Ojavee (materiaalsus), Artur Staškevitš (näituselahendused) ning Paco Ulman (digitehnikad). Õppetöö viidi läbi koostöös Tallinna Ülikooli “Kaasava ELU” projektiga, mida vedasid eest Tiia Artla ja Jana Kadastik.

Vaata virtuaaltuuri viie sisearhitektuuritudengi töödest.

Nüüd on valik kursuse käigus valminud tudengitöid (Laura Maria Tõru, Kätlin Lond, Triin Kampus, Anni Kõrvemaa, Viktoria Ugur) kõigile tutvumiseks väljas ERMi osalussaalis toimuval näitusel “Kaasav ELU”. Tudengitööd on esitatud puutetundlikul ekraanil virtuaaltuurina, mis juhatab näitusekülastajad läbi põnevamate ruumilahenduste ja jagab infot kaasava disaini põhimõtete rakendamise kohta sisearhitektuuris. 

EKA sisearhitektuuri osakond tänab kõiki tudengite juhendamisse oma panuse andnuid ning Tallinna Ülikooli ja Eesti Rahva Muuseumi põneva koostöö eest – tegime koos väikese sammu selle poole, et tuleviku keskkonnad ja ruumid oleksid sõbralikud kõikide kasutajate vastu. 

Näitus jääb avatuks 31. jaanuarini 2022, nii et seadke sammud Tartusse! 

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Postitas Triin Männik
Viimati muudetud

Sisearhitektuur Näitused