Kogemuspõhiste disainiprintsiipide uurimine ja rakendamine kotidisainis

Fotod: era- ja Tallinna Linnamuuseumi kogudest. Kollaaži autor on Jaana Päeva

Loovuurimus tegeleb kogemuspõhiste disainiprintsiipide uurimisega kotidisainis ja keskendub toote elukaare pikendamisele kandja emotsionaalse seotuse abil.

Projekt uurib mälestustes säilinud tajude ja tootekirjelduste vahelisi seoseid, et mõista kuidas tooteid tajutakse ja kogetakse, millised kogemused muutuvad pikaaegseks mälestusteks, millised emotsioonid mäletamist põhjustavad ning kuidas mälestused mõjutavad emotsionaalset seotust tootega, et integreerida uued teadmised toote eluea potentsiaalseks pikendamiseks disainiloomesse.

Uurimisfookuses on käekotid, sest tegu on igapäevaste tarbeesemetega, millel on omaniku elus oluline roll. Koti välimus on avalik, peegeldades kandja kultuurilisi ja sotsiaalseid tõekspidamisi ja hoiakuid, erinevaid rolle ja igapäevaseid vajadusi, kuid sisemus on varjatud, isiklik ja privaatne.  Kotil on nii funktsionaalne kui sümboolne väärtus, selle ambivalentsus ja olulisus kandja igapäevastes tegemistes loob sobiva fooni mälestuste kogumiseks ning rakendamiseks kotidisaini sisendina.

Projekt algab kotiteemaliste mälestuste kogumisega Linnamuuseumi näitusel „Igapäevased kaaslased. Käekotid 1900-1950“ ja elektroonselt. Saadud andmetele toetudes valmib koostöös Kadri Kruusiga kotikollektsioon, mille järel kogume ja analüüsime tagasisidet valminud kotiprototüüpidele. Projekti jooksul kogutud teadmised võimaldavad hinnata kogemuspõhiste meenutuste väärtust disainimise sisendina ja anda alusteadmised nende rakendamise võimalustest.

Projekti partnerid: Tallinna Linnamuuseum ja Kadri Kruus – Bags and Accessories

Projekti meeskond: Jaana Päeva, Maris Rosenthal, Kadri Kruus, Sirle Rohusaar

Projekti rahastaja: Kultuuriministeerium, kultuuri- ja loomevaldkondades loovuurimuse toetamise programm 

Osale anonüümses küsitluses „Mulle oluline kott“. Kogutud andmeid kasutatakse projekti ja projektiga seotud publikatsioonide tarbeks:

https://forms.gle/dB4ZzstgXiLQsUix6

Lisateave: Jaana Päeva, Eesti Kunstiakadeemia, teadur ja uurimisprojekti juht

jaana.paeva@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud