Kommunikeerides ebamugavat minevikku (2019–2020)

“Kommunikeerides ebamugavat minevikku” (“Communicating Difficult Pasts”) on transdistsiplinaarne projekt, mille fookuses on keerulised suhted mineviku ja oleviku vahel ning nende omavahelised seosed 20. ja 21. sajandil. Meid huvitavad teemad nagu parempoolsete ja vasakpoolsete ideoloogiate järelelud, nende mõju kasvavale populismile, tolerantsuse puudumine kultuuriliste erinevuste suhtes, etniliste ning seksuaalsete vähemuste marginaliseerimine, mis siinses regioonis on seotud nõukogudeaja repressioonide, holokausti ning kolonialismi pikaaegsete mõjudega. Kuigi neid nähtusi käsitletakse ning uuritakse enamasti kohalikul või rahvuslikul tasandil, on meie projekti eesmärgiks käsitleda ebamugavat ning traumaatilist minevikku jagatud ajaloona ning artikuleerida ja tuua kokku suhted ja mõjud, mis aitavad seda nähtavaks muuta.

Projekti eesmärgiks on tugevdada koostööd Balti mere regioonis, jagada teadmisi ja luua sünergiaid kuraatorite, kunstnike ja humanitaarteadlaste vahel, kes uurivad oma töös Teise Maailmasõja ning Külma sõja mõjusid nüüdisajal.

Projekt koosneb kolmest peatükist:

Suvekool “Kommunikeerides ebamugavat minevikku” Kuldiga Kunstiresidentuuris, Lätis (2.–7. august 2019), mille keskseks teemaks oli mineviku vägivalla kohalolu kaasajal. Erinevate uurijate, kunstnike ja kuraatorite loengute ning töötubade kaudu uurisime kuidas selle erinevaid dimensioone on siiani uuritud.

Sümpoosium “Vaikuse prismad” Eesti Kunstiakadeemias, Tallinnas (21.–22. veebruar 2020) mis analüüsib, kuidas me saaksime tähenduslikke vaikusi käsitleda. Meie huvi keskmes on Teise Maailmasõja, selle järge perioodi ning nõukogudeaja vaikused, et nende kaudu mõista produktiivseid viise kaasaja paremaks mõistmiseks.

Näitus “Kommunikeerides ebamugavat minevikku” Läti Rahvuskunstimuuseumis (aprill-juuni 2020), mis toob esile mõjud, mille eelmainitud perioodide keeruline minevik on regioonile jätnud.

Projekti algatajateks ning kuraatoriteks on Margaret Tali ja Ieva Astahovska. See viiakse ellu Läti kaasaegse kunsti keskuse ja Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi omavahelises koostöös.

Projekti toetajateks on Põhjamaade-Balti kultuurimobiilsusprogramm, Läti Kultuurkapital, Kuldiga maakond, Eesti Kultuurkapital, Kuldiga kunstiresidentuur ning Läti Kunstiakadeemia.

Jaga sõpradega:

Postitas Mari Laaniste
Viimati muudetud