Kunstiajaloo ja muinsuskaitse magistrandid üle Eesti kogunesid ühisseminarile Purdi mõisas

Foto: Taavi Tiidor

Nelja Eesti õppetooli kunstiajalooga tegelevad õppejõud ja magistrandid korraldasid 30.09.-1.10.2019 värskelt restaureeritud Purdi mõisas ühisseminari. Osalesid EKA kunstiteaduse-visuaalkultuuri, EKA muinsuskaitse-konserveerimise ning TÜ ja TLÜ kunstiajaloo õppetool. Selline “sõpruskohtumine” toimus esimest korda, eesmärgiga saada parem ettekujutus üksteise õppekavadest ja koostöövõimalustest.

Kahepäevasel seminaril astusid ettekandega üles iga õppetooli õppejõud ning 15 magistranti. Vahepeal tehti ühiselt süüa ja ekskurseeriti ümberkaudsetel objektidel. Kokku osales seminaril ligi 50 inimest. Vt pilte üritusest.

Ühisseminaridest on plaanis kasvatada igasügisene traditsioon.

PROGRAMM:

E 30. sept.

09.30 Start autodega Tartust

10.00 Buss Tallinnast EKA juurest

Osakondade tutvustused (suunad, eesmärgid, ajalugu) – MA õppekava/-suuna juhid

11.00 EKA kunstiteaduse-visuaalkultuuri osakond – Kristina Jõekalda, Anu Allas

11.15 EKA muinsuskaitse-konserveerimise osakond – Anneli Randla, Hilkka Hiiop

11.30 TLÜ kunstiajaloo osakond – Kersti Markus

11.45 TÜ kunstiajaloo osakond – Anu Ormisson-Lahe, Kadri Asmer

12.00 Lõunapaus, sh söögi tegemine – TLÜ tudengid

13.00 Tutvumisring

Magistrantide ettekanded. Modereerib Anu Allas

13.30 Iti Niinemets (EKA MK) Teatrinukkude kogumine ja säilitamine NUKU muuseumi näitel

13.55 Gerli Mägi (EKA KVI) Teatrilavastuse säilitamine läbi stsenograafia

14.20 Saara Kruus (EKA MK) Filmipärandi säilitamine – kroonikate ettevalmistamine digiteerimiseks

14.45 Laura Rajala (EKA KVI) Vaegnägijatele mõeldud muuseumiprogrammid

15.10 Lilija Soosaar (TÜ) Vitruviuse teemadel

15.40 Kohvipaus – TÜ tudengid

Magistrantide ettekanded. Modereerib Kersti Markus

16.10 Kristel Akerman (EKA MK) Tallinna vanalinna avalikust ruumist

16.35 Tea Šumanov (EKA MK) Kopeertehnikas arhitektuurijoonised Eesti mäluasutustes

17.00 Svetlana Torba (EKA MK) Kes on Irina Bržeska piltidel?

17.25 Kaisa Milsaar (EKA MK) Strixneri graafika

17.50 Mirje Tammaru (EKA MK) Eesti mõisate viinaköökidest

Õhtueeskava

18.20 Purdi mõisa tutvustus – Hilkka Hiiop, Juhan Maiste

19.00 Õhtusöögi tegemine (õppejõududel koosolek koostöövõimaluste osas)

20.00 Õhtusöök – EKA MK tudengid

21.00 Tudengite korraldatud õhtukava

 

 

T 1. okt.

9.00 Hommikusöök – TÜ tudengid

Õppejõudude ettekanded (põnevad uued uurimissuunad). Modereerib Kristina Jõekalda

10.00 Linda Kaljundi (TLÜ) Mõisad värske pilguga

10.30 Tõnis Tatar (TÜ) Neureoesteetikast

11.00 Kohvipaus – TÜ tudengid

 

Magistrantide ettekanded. Modereerib Holger Rajavee

11.30 Ragne Kangro (TÜ) Abstraktse kunsti vormikeele neuroesteetiline analüüs M. Olveti ja E. Tihemetsa näitel

11.55 Elis Pärn (TÜ) Rahvusvahelisuse kajastumine Eestimaa puitmõisate arhitektuuris perioodil 1750–1850

12.20 Kaido-Allan Lainurm (EKA MK) Mõisateemalise käsiraamatuga seoses

12.45 Cäroly Anton (TLÜ) Muhu ja Saaremaa kristlike maastike loomine esikirikute näitel

13.10 Sabina Kaukis (EKA MK) Pärandihaldus kohalikul tasandil Muhu valla näitel

13.40 Lõuna – EKA MK tudengid

15.00 Buss Tallinna. Autod Tartusse

15.20 Koeru kirik – Hilkka Hiiop, Anneli Randla

16.00 Kodutee

Jaga sõpradega:

Postitas Kristina Jõekalda
Viimati muudetud