(Kunsti)ajalooloome 3. seminar: kirjandusteadlane Epp Annus

25. mail 2018 kl 16.30 toimub EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis (Suur-Kloostri 11, ruumid 103–104) järjekorras kolmas seminar sarjast “(Kunsti)ajalooloome. Ümberkirjutamise küsimusi”. Seminar kannab nime “Sotskolonialismi paradoksid”, esinejaks kirjandusteadlane PhD Epp Annus (Eesti Kirjandusmuuseum, Ohio Riiklik Ülikool).

Osalejatel palutakse end registreerida ja eelnevalt läbi töötada Epp Annuse poolt esitatud tekstid:

Annus, Epp (2018). Introduction. Colonialism in camouflage. – Soviet Postcolonial Studies: A View from the Western Borderlands. London and New York: Routledge, 1–22.

Annus, Epp (2017). Ma tõstan klaasi vene rahva terviseks: sotskolonialismi diskursiivsed alustalad. – Methis. Studia humaniora Estonica, 20, 4−26.

Registreerumine ja tekstid siin.

Sarjast

2015. aastast alates tegeleme EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis uurimisprojektiga „Kunsti ajaloostades: kunstiajaloo-alane teadmisloome Eestis muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute ühisväljal”. Meie silmis on historiseerimine/ajaloostamine kui probleem humanitaariale aga kindlasti üldisemalt huvipakkuv. Seminaride seeria soovibki arutleda ajaloostamise vajaduse ja protseduuride üle, nagu ka selle üle, miks ja kuidas kord juba „ära seletatud” sündmusi (milleks humanitaar peab ka kirjanduse, muusika, kunsti- ja/või visuaalkultuuri objekte) „ümber kirjutatakse”. Kas (…-)ajaloolane ongi see, kes sündmuse alles loob? Kuidas see loome toimub? Kas tänapäeval on minevikusündmuste käsitlemine pelk akadeemiline traditsioon või on ühiskonnal selle järele vajadus? Kuidas seda vajadust sõnastada ja seletada? Miks ja kuidas erinevad täna kirjutatud ajalood 50 aastat tagasi kirjutatud ajalugudest? Kas ja kuidas erineb nn pärisajalookirjutus või kirjandusajalookirjutus kunsti(de)ajaloo kirjutusest?

Sarja esimene seminar „Ajalookirjutuse uued väljavaated“ toimus 2016 jaanuaris, peaesinejaks oli prof. Marek Tamm (Tallinna Ülikool); teine seminar „Kirjandusajaloo perspektiiv” toimus 2017 märtsis, peaesinejaks prof. Tiina Kirss (Tartu Ülikool).

Seminaride seeria toimub prof. Krista Kodrese juhitava personaalse uurimistoetuse PUT788 „Kunsti ajaloostades. Kunstiajalooalane teadmisloome Eestis muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute ühisväljal“ raames ja korraldusel. Projektis osalevad veel prof. Virve Sarapik ning doktorandid Kristina Jõekalda, Maria Jäärats, Eero Kangor ja Kädi Talvoja.

Jaga sõpradega:

Postitas Karin Vicente
Viimati muudetud