Kunstiajalugu kontakttsoonis (EKA teadusgrant, 2023–2024)

Johann Köleri juubelinäituse arutelu Kadrioru lossis. Foto: V. Gorbunov, 1951. Eesti Filmiarhiiv.

Projekt “Kunstiajalugu kontakttsoonis: populaarne ja fiktsionaalne Eesti kunsti(ajaloo)kirjutuses” uurib kunstiteaduse suhet avalikkusega – mitte-akadeemilisi vorme, mida kunstikirjutus võib võtta: erinevad ilukirjanduslikud ja filmikunstilised žanrid, populariseerivad väljundid massimeedias, kirjavahetused, kunstikirjutuse visuaalia jm. Sellises kunstiajaloo kontakttsoonis saavad distsiplinaarsed meetodid kokku subjektiivsete taotluste ja teiste valdkondade väljendusvahenditega ning erialaspetsiifilised pürgimused vahendatakse laiemale kultuuriväljale. Võtame eesmärgiks juhtumiuuringute kaudu avada kunstiajaloo publikule vahendamise viise Eestis alates kunstiteaduse kui akadeemilise distsipliini sünnist 19. sajandist kuni tänapäevani. Uurime, kas ja kuidas on “väljaspoolsed” meediumid muutnud edastatava sisu. Näitame ka, kuidas erialase ja populaarse vahekord on kunstiliste ja tehnoloogiliste väljendusvahendite arenedes olnud pidevas muutumises.

Projekti vastutav täitja: Krista Kodres

Projekti põhitäitjad: Tiina AbelKristina JõekaldaEpp Lankots, Kädi TalvojaJohannes Saar

Projekti täitjad: Liisa-Helena Lumberg-Paramonova (doktorant)

Projekti kestus: 2023–2024

Projekti tüüp: EKA teadusgrant, A6033UKK2

Rahastaja: EKA

Vaata ETISes

TULEMUSED:

Uurimisgrupi liikmed on pidanud ettekandeid ning avaldanud teadusartikleid ja kriitikat (vt individuaalseid CVsid ETISes).

Lugemisseminaridel on käsitletud teemasid nagu multimediaalsus, afektiivne pööre (koos Epp Annusega), Aby Warburgi panus uurimisväljale.

Sõpruskohtumine kolleegidega: Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut, detsember 2023.

Jaga sõpradega:

Postitas Kristina Jõekalda
Viimati muudetud