KVI lõputööd 2024

KVI bakalauresetööde kaitsjate õnnitlemine
Anname rõõmuga teada, et juunis 2024 on Kunstiteaduste ja visuaalkultuuri instituudis kaitstud järgmised lõputööd:

Magistritööd:

Reigo Kuivjõgi „ „Noor“ või „Esilekerkiv kunstnik“? – tänaste Eesti kunstnike võimalused kunstiturul galerii Art@Tonic näitel“ Juhendajad Kristina Jõekalda, Triin Metsla Magdaleena Maasik „Moraalihoidjad ja naised kirglised“ – feministlik seksitöö teemaline näitus Kunstimuuseumis. Juhendajad Rebeka Põldsam, Aet Kuusik Regina Mets „Täiskasvanute kunstiteadlikkuse arendamise võimalused Eesti Kunstimuuseumi muuseumiprogrammide näitel“ Juhendaja Maarin Ektermann Siim Raie „Miks ostetakse kunsti? Eesti kunstiostjate identiteedikujundamise motiivid tänapäeval.“ Juhendaja Raili Nugin

Bakalaureusetööd:

Hans Alla „Maa (pära)sool. Ekspluatatsioonikino siirded mängufilmis “November”“ Juhendaja: Teet Teinemaa Liina Aru „Kollaaž kui kunstiline uuendus Valve Janovi Silvia Jõgeveri ja Kaja Kärneri 1957-1966 loomingus“ Juhendaja Katrin Kivimaa Emili Kelle „Naise representatsioonid Eesti meedias: Ajakirja Playboy Eesti roll naise kujutamises“ Juhendaja Johannes Saar Linda Morel „Muutused tüpograafias 1970. aastatel ning nende ilmingud Tõnu Soo töös Sirbi ja Vasara kujundajana“ Juhendaja Mari Laanemets Olivia Soans „Tehisintellekt moedisainis – kuidas mõjutab tehismõistus moemaastikku?“ Juhendaja Annika Toots, konsultant Raili Nugin Sabina Liselle Ummelas „Haihtuv keha Rein Lauksi 1970.-1980. aastate karikatuurides“ Juhendaja Mari Laaniste Hanna Õunapuu „Friedrich Ludwig von Maydelli ksülograafiakoja tegevus ja teosed Eesti muuseumikogudes – kaardistus ja analüüs. Juhendaja Liisa-Helena Lumberg-Paramonova
Jaga sõpradega:

Postitas Annika Tiko
Viimati muudetud