KVI uudiskiri – aprill 2024

„Eesti linnaehituse ajalugu 1918–2020“ kaas, kujundanud Andres Tali

Uudiskiri võtab kokku KVI töötajate ja tudengite tegemised jaanuarist aprillini. Info kogus kokku Annika Toots, toimetas Annika Tiko, annika.tiko@artun.ee

Talvel kaitstud magistritööd

Kunstiteadus ja visuaalkultuur

Mae Variksoo “„Armistunud pale”: materiaalsest ja immateriaalsest kaost Tartu Kunstimuuseumi kogu näitel”. Juhendaja dr Anu Allas, retsensent Linda Kaljundi.

Ühisõppekava Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria Tallinna Ülikooliga

Suphon Niamkamnoet “Armastus, tõde ja kino: armastuse uurimine mitteinimliku vaatenurga kaudu.” Juhendaja Kristiine Kikas, retsensent Julia Kuznetski

Olha Stovpivska “Valu ja kannatuse kujutamine Ukraina kaasaegses visuaalses kunstis Evgeny Maloletka ja Kateryna Lysovenko tööde näitel.” Juhendaja Regina-Nino Mion, retsensent Margaret Tali

Palju õnne värsketele magistritele!

Seminarid, konverentsid, esitlused

30.-31. jaanuaril toimus Kõue-Triigi mõisas järjekordne magistrantide ühisseminar, mis varasemalt on Purdi mõisas toimunud. Seminarist võtsid osa Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja muinsuskaitse tudengid ning Tartu Ülikooli kunstiajaloo ja etnoloogia tudengid.

21. märtsil toimus EKA aulas KVI magistrikonverents, ettekannetega esinesid magistrandid Santa Zukker, Anna Luther, Siim Raie, Katarina Ida, Maria Nyysönen

25. märtsil toimus avatud seminar  „Ebamugavad lood: Hella Wuolijoki ja Asja Lācise juhtumid” Seminari korraldasid Margaret Tali ja Ieva Astahovska projekti “Kommunikeerides keerulist ajalugu” raames koostöös Anu Vahtra ja EKA Kaasaegse kunsti MA programmiga. Seminaril esinesid läti kunstiajaloolane Andris Brinkmanis  ja soome kunstnik Jaana Kokko, diskussandid Anu Allas ja Airi Triisberg.   

1.–5. aprillini 2024 toimus Käru muuseumi Kerro residentsis KVI magistrantidele suunatud kirjutamislaager. Seekordse kirjutamislaagri fookuses oli kokkuvõtte ja sissejuhatuse kirjutamine, vastava seminari viis läbi Rahel Aerin Eslas.

5. aprillil toimus EKA doktorikooli konverents, meie doktorantidest esinesid Triin Metsla, Maija Rudovska ja Ragne Soosalu. Seotud olid veel Kristina Jõekalda, Rahel Aerin Eslas ja prof. Andres Kurg.

13.-21. aprillini toimus Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri ning muinsuskaitse ja konserveerimise osakondade ühine õppereis Rumeeniasse

25. aprillil esitleti EKAs raamatut „Eesti linnaehituse ajalugu 1918–2020,“ mille koostasid Epp Lankots ja Triin Ojari. Autorid: Mart Kalm, Karin Hallas-Murula, Lilian Hansar, Henry Kuningas, Epp Lankots, Madis Tuuder, Triin Ojari, Riin Alatalu, Kaja Pae, Toomas Tammis, Keiti Kljavin, Maroš Krivý, Kaija-Luisa Kurik. Raamatu kujundas Andres Tali.

Kroonika

18.-19. jaanuaril Sogangi Ülikoolis, Kriitiliste globaalsete uuringute Instituudis (Seoulis, Lõuna-Korea) toimunud konverentsil „Global Easts as a Problem Space“ pidas Kristina Jõekalda ettekande „Peripheries’ in/of Art Historiography: Baltic Monuments in Global Contexts.“

10.-15. märtsini aitas Kristina Jõekalda korraldada interdistsiplinaarset kevadkooli “Uncomfortable Heritage in the Baltic Sea Region and Beyond: From Negation to Re-interpretation”, mis toimus Szczecini Ülikooli Interdistsiplinaarsete uuringute keskuses, Kulices, Poolas.

Margaret Tali pani Eesti Humanitaarteaduste Konverentsiks mis toimus 10.-12. aprillil, Tallinna Ülikoolis koos prof. Ene Kõresaare ja Kirsti Jõesaluga kokku paneeli “Kuidas mõtestada keerulist minevikku muuseumides” ja ümarlaua “Keeruline minevik ja loominguline uurimistöö”. Paneelides osalesid ettekannetega Sigrid Kaasik-Krogerus, Kadi Polli, Margaret Tali, Jaanika Anderson, Tiina Vint, Jaanika Vider, Teele Saar, Anna-Liisa Õispuu, Martin Andreller, Ene Kõresaar, Maret Tamjärv, Dagmar Ingi ja Mariann Raisma. Ümarlauas osalesid Kristina Norman, Jaanus Samma, Sander Jürisson ja Mariann Raisma.  

11.aprillil esines Margaret Tali 1. Eesti Humanitaarteaduste Konverentsil, Tallinna Ülikoolis ettekandega “Erakogude kultuurilised trajektoorid keerulise mineviku kandjatena”. 

Publikatsioonid ja kriitika

Kristina Jõekalda

„,Heimat‘, ,Nation‘ und ,Kulturnation‘ als Kernbegriffe der baltischen und estnischen ,Denkmalpädagogik‘ in den 1880er bis 1930er Jahren“. – Baltische Erzähl- und Lebenswelten. Kultur-, literatur-, translations- und sprachwissenschaftliche Aspekte. Hrsg. v. Maris Saagpakk, Antje Johanning-Radžienė, Rūta Eidukevičienė, Aigi Heero. (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 87.) Berlin, Boston: De Gruyter, 2023, lk 271–290.

„Mothers of the Land: Baltic German and Estonian Personifications from the Virgin Mary to the Epic Linda“. – Doing Memory: Medieval Saints and Heroes and Their Afterlives in the Baltic Sea Region (19th–20th Centuries). Eds. Cordelia Heß, Gustavs Strenga. Berlin, Boston: De Gruyter, 2024, lk 43–80. 

Kädi Talvoja

„Balti nonkonformistlik kunst? / Baltic Nonconformist Art?“ – Sarnasus erinevuses. Balti regionaalse kunstiajaloo perspektiivid / Likeness in Difference: Perspectives on Baltic Regional Art History”. Toim E. Tuulberg. (Eesti Kunstimuuseumi toimetised / Proceedings of the Art Museum of Estonia 13.) Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2023, lk 60–71, 72–84.

“Raamist lahti Balti triloogid / Unframed Baltic trilogies.” – Kunst.ee 2024 nr 1, lk 12-17, 65–66.

Mari Laaniste

Aljona Suržikova dokfilmi “Kaarel Kurismaa ajatuse piirid” arvustus ”Mängiv inimene – Ajakiri: Teater. Muusika. Kino, märts 2004.

Ingrid Ruudi

“Adopting or Dodging the Heroic Model: Professional Trajectories of Estonian Women Architects.” – Folklore: Electronic Journal of Folklore, 92, 73−98

Rahel Aerin Eslas

Näituse „Kohanemise kunst“ retsensioon „Loodusetunnetus tuleb õppimisega“ – 19.01 Sirp

Artikkel „The Salon Metaphysics. Diderot and the Triad of Truth“ veebiajakirjas Lo Sguardo, eriväljaanne Diderot’s Metamorphoses: Philosophy, Art, Science – jaanuar 2024

 

Epp Lankots

Koguteose “Eesti linnaehituse ajalugu 1918–2020” koostamine koos Triin Ojariga.
Autorid: Mart Kalm, Karin Hallas-Murula, Lilian Hansar, Henry Kuningas, Epp Lankots, Madis Tuuder, Triin Ojari, Riin Alatalu, Kaja Pae, Toomas Tammis, Keiti Kljavin, Maroš Krivý, Kaija-Luisa Kurik. Kujundanud Andres Tali. 516 lk, eesti keeles, Eesti Kunstiakadeemia, 2024

Jaga sõpradega:

Postitas Annika Tiko
Viimati muudetud