LIFE heritageHOME

Hästi restaureeritud mälestis muinsuskaitsealal: Garnisoni 10 Kuressaares. Foto: Muinsuskaitseamet

Programm LIFE heritageHOME on suunatud pärandhoonete omanikele ning selle eesmärk on töötada välja ja piloteerida terviklik konsultatsiooniteenus ja läbimõeldud protseduurid, mis hõlbustaks kaitsealustes hoonetes väärtuspõhiste energiatõhususe parandamise lahenduste rakendamist.

Fookuses on eluhooned, millele Eesti ehitusseadustiku järgi ei kohaldu energiatõhususe miinimumnõuded. Kuigi kindlasti väärivad kaasajastamisel paremaid energiasäästulahendusi ka
pärandhooned, siis sageli ei osata selleks muinsuskaitseliste piirangute raamides sobivaid lahendusi leida ja energiatõhususe miinimumnõuete erandi tõttu ei ole selleks ka otsest survet. LIFE heritageHOME raames luuakse kokkulepped kultuuriväärtuslike hoonete energiatõhususe tõstmiste meetmete rakendamiseks, kaasatakse pärandhoonete omanikud meetmete ja konsultatsiooniteenuse arendust puudutavatesse arutelusse, töötatakse välja insenertehnilised renoveerimislahendused ning
arendatakse konsultatsiooniteenuse e-keskkond. Tegevuste lõppeesmärgiks on võimaldada parandada pärandhoonete energiatõhusust ajaloolise hoone väärtusi arvestaval viisil.

LIFE heritageHOME toetab Eesti kogu elamufondi renoveerimislahenduste väljatöötamisega tegelevat projekti LIFE IP BuildEST. Programmis juhib Eesti Kunstiakadeemia kuuest tööpaketist üht, mis tegeleb kodude energiatõhususe parandamisel nn klienditeekonna väljatöötamisega. Selle raames viiakse läbi mitu seminari ajaloolise hoone renoveerimisega seotud erinevate valdkondade spetsialistidele, mille tulemuseks on arusaam, millised meetmed pärandhoonete energiatõhususe tõstmiseks on kaalutavad. Kaasatakse spetsialiste nii Eestist kui välismaalt. Samuti korraldatakse hoonete omanikele koosloometöötubasid, et konsultatsiooniteenuse väljatöötamisel arvestada ka nende seisukohti. Kolmanda tegevusena vaadatakse selles tööpaketis läbi olemasolevad registrid jm digilahendused, et kontrollida üle konsultatsiooniteenuseks vajalikud alusandmed ja nende terviklikkus.

Projekti kestus:
01.11.2023–31.10.2026

Partnerid:
Kultuuriministeerium (juhtpartner)
Kliimaministeerium
Muinsuskaitseamet
Eesti Kunstiakadeemia
Tallinna Tehnikaülikool
MTÜ ICOMOS Eesti

Kogueelarve:
1 494 953,29 eurot

Rahastaja:
Euroopa Komisjoni Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna
Rakendusamet (CINEA)

vt ETIS

Lisateave:
Kateriin Ambrozevits
kateriin.ambrozevits@artun.ee

 

HH logo2
Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud