Mattias Malk pälvis Raestipendiumi

Mattias Malk. Foto Stefano Carnelli

Tänavu pälvis Tallinna linna Raestipendiumi arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala doktorant, õppejõud, urbanist ja fotograaf Mattias Malk.

Mattiase uurimisalade hulka kuuluvad linnaruum ja liikuvus, arhitektuuriajalugu, interdistsiplinaarsus ja loovmeetodite kasutamine linnauurimuses. Tema doktoritöö teema keskendub Rail Baltica arendusele, analüüsides konkreetse aja ja asukoha majanduslikku ja poliitilist konteksti. Pidades kapitali ja ringlust linnastumise määravaks teguriks, uurib ta erinevate sidusrühmade motivatsiooni nii globaalsete väljakutsete kui ka suuremahulise infrastruktuuri uuendamise kohalike mõjude suhtes, ühendades planeerimisprotsessi topoloogilise kaardistamise kvalitatiivsete juhtumianalüüsidega.

Mattiase doktoritöö teema on tänasel päeval väga aktuaalne, sest Rail Balticu kui mahuka taristuobjekti tulevast mõju Tallinna linna struktuurile, arengu- ja toimimismustritele, ning ka laiemalt Eesti ühiskonnale ja majandusele on raske ülehinnata. Rail Balticu arendamise staadiumis tehtavad uuringud on Tallinna linnale olulise väärtusega ning aitavad kaasa tulevastele otsustele. Loodame, et Mattias saab Raestipendiumi toel seda uurimist veelgi põhjalikumalt teha.

Tallinna linna Raestipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle uurimistöö seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

Soovime edu!

Jaga sõpradega:

Postitas Tiina Tammet
Viimati muudetud