MUUSA: materjali-uurimuse süntees ja arendus

Foto: Kärt Ojavee

Projekti eesmärk on välja töötada materjalist lähtuva loovuurimuse metodoloogia koosloome meetodil. Projekti jooksul katsetatakse ja sünteesitakse erinevaid mudeleid ning küsitakse: kuidas käsitleda loomepraktikas materjalide koostise ja omaduste uurimist; kuidas rakendada materjal meetodina protsessi juhtimisel; ja kuidas kaasata materjal muusana, suunamaks loomingulisi eesmärke ning tõlgenduslikke lahendusi? Fookus on metoodika erinevate etappide kaardistamisel ja mudeldamisel, avaldamisel ning uue terminoloogia kinnistamisel. Materjalide uurimine kunstipraktika kaudu kaasab nii tähendusloomet, sensoorseid lähenemisi kui ka materjalide rakendatavate omaduste avastamist ja lõimimist võimalikes lõpptulemustes. Materjali süsteemse käsitlemise toel toimiv loometöö ja materjaliarendus publitseeritakse artikli ning näituse formaadis.

Projekti eestvedajad on kaks kunstnik-loovuurijat ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõudu, Juss Heinsalu ja Kärt Ojavee, kellel on varasemad kogemused töötada multidisiplinaarselt, kaasates väliseid eksperte ja koostööpartnereid.

Projekti periood: 01.09.2023–30.12.2024
Rahastaja: Kultuuriministeerium
Kogu eelarve: 45 000 eurot

Jaga sõpradega:

Postitas Triin Käo
Viimati muudetud