Projekt WOODMEADOWLIFE ehk PuisniiduLife

Tõramaa puisniit Soomaal. Foto: Toomas Kalda

Eesti-Läti ühine LIFE projekt (LIFE20 NAT/EE/000074) „Restoring and promoting a long term sustainable management of Fennoscandian wooded meadows in Estonia and Latvia” ehk „Puisniitude taastamine ja jätkusuutliku majandamise edendamine Eestis ja Lätis“ keskendub puisniidu alade taastamisele Eestis ja Lätis, jätkusuutlike lahenduste loomisele hooldamisel ja avalikkuse teadlikkuse tõstmisele puisniitude loodus- ja kultuuripärandist ning nende kaitsest ja majandamisest.

Praeguseks on kasutusest väljas olevad puisniidud enamjaolt kinni kasvanud ja nende pindala on vähenenud peaaegu olematuks üle kogu Euroopa. Täna kahjuks ei ole puisniidud enam talumajapidamistes olulised, ent nad on jätkuvalt ülimalt oluliseks elupaigaks haruldastele looma- ja taimeliikidele, kandes nii avatud niidu kui metsa väärtusi. Samuti on puisniidud ülisuure liigirikkuse kandjad – ühel ruutmeetril võib kasvada üle 70 erineva taimeliigi, mis on ka maailma mastaabis väga eriline.

2021. aastal hooldati Eestis puisniite 1100 ha ja Lätis 343 ha, mis ei ole piisav, et tagada nende liigirikaste elupaikade säilimine pikas perspektiivis. Vastavalt “Pärandniitude tegevuskavale 2021-2027” ja Läti Natura rahastamise tegevuskavale (PAF) on eesmärgiks Eestis hooldada 2000 ha ja Lätis 992 ha puisniite aastaks 2027.

Et suurendada puisniitude hoolduspinda mõlemas riigis ja aidata tagada loodusväärtuste säilimine ka tulevikus, on ellu kutsutud Euroopa Liidu toel LIFE projekt, mille üks eesmärkidest on kinni kasvanud alade taastamine ja elupaiga ning liikide seisundit parandavate tegevuste läbiviimine.

Lisaks puisniitude seisundi parandamisele on projekti eesmärgiks puisniitude jätkusuutliku hoolduse edendamine, projekti tulemuslikkuse seire ning avalikkuse teadlikkuse tõus puisniitude loodus- ja kultuuripärandist ning nende kaitsest ja majandamisest.

Kokku on Eestis ja Lätis projektialasid 33, millest 25 projektiala Eestis asuvad Saaremaal, Hiiumaal, Pärnumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Tartu- ja Valgamaal ning 8 projektiala Lätis.

Projekti kestus:
1. november 2021 – 31.detsember 2026

Partnerid:
Keskkonnaamet (juhtpartner)
MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Eestimaa Looduse Fond
Tartu Ülikool
Eesti Kunstiakadeemia
Läti Looduse Fond
Ökoloogilise Taastamise Ühingu Euroopa sektsioon.

Rahastus:
Projekti kogu eelarve on 6,697,642 eurot, millest Keskkonnaameti osalus on 3,756,9877 eurot ja partnerite osalus 2,940,765 eurot.

Euroopa Komisjoni rahastab projekti 75% ehk 5,023,229 euro ulatuses ning ülejäänud rahastus kaetakse projekti partnerite ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse osalusel.

Loe projekti kohta lähemalt Keskkonnaameti kodulehelt.
Vt. ka ETIS

Puisniidu suvekool Abrukal 7.-11. juunil 2023

Lisateave:
Riin Alatalu
riin.alatalu@artun.ee

 

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud