“Representatsioon” (koostanud Stuart Hall, Jessica Evans, Sean Nixon)

Stuart Halli, Jessica Evansi ja Sean Nixoni koostatud raamatus „Representatsioon“ antakse põhjalik ülevaade sellest, kuidas meid igapäevaselt ümbritsev kultuur toimib: milliste vahenditega ja mille alusel luuakse tähendusi meedias, filmis, televisioonis, reklaamides ja mujal ning kuidas neis ringlevate visuaalsete kujutiste, keele ja diskursuste koosmõjul tekkivad representatsioonisüsteemid konstrueerivad rahvuslikke, rassilisi ja soolisi identiteete ning -fantaasiaid. Raamatu peatükkides uuritakse representatsioonimehhanisme nii üldisemas mõttes kui ka konkreetsetes kontekstides ja institutsionaalsetes keskkondades: fotode kasutamine rahvusliku identiteedi ja kultuuri loomiseks; representatsiooniloome viisid kino- ja teledokumentalistikas; võõraste kultuuride representeerimise küsimused muuseumides; „teise“ rassistamise fantaasiad massimeedias ja filmis; uue mehelikkuse kujutused tarbimiskultuuris ja reklaamis; narratiivide soolistamine televisioonis.

Raamatu esimene trükk (koostaja Stuart Hall) ilmus 1997. aastal ja muutus kohe oluliseks tähiseks nüüdisaegsetes mitmekultuurilisuse uuringutes. Käesoleva tõlke aluseks olevas täiendatud trükis (2013) on värskendatud nii esimese trüki teoreetilisi vaatekohti kui ka kaasajastatud näitematerjali. Lisaks on käsitletud küsimusi, mis on esile tõusnud koos uute representatsioonitehnoloogiate ja -formaatidega, nagu internet ja tõsielutelevisioon.

Kultuuriteoreetik ja sotsioloog Stuart Hall (1932–2014) sündis ja kasvas Jamaical, pöörates hilisemas akadeemilises tegevuses erilist tähelepanu just identiteedipoliitikale Briti mõjusfääris ja kultuuri rollile selle kujundamisel. Koos Raymond Williamsi ja Richard Hoggartiga rajas ta Briti ülikoolide esimese kultuuriuuringute programmi (1964 Birminghami ülikoolis), mis tähtsustas populaarkultuuri rolli poliitiliste ja ühiskondlike muutuste mõtestamisel. Ta oli 1960. aastal loodud ajakirja New Left Review esimene peatoimetaja.

 

Tõlkinud Eva Näripea
Toimetanud Neeme Lopp
Keeletoimetaja: Sirje Nilbe
Kujundus: Stuudio Stuudio

384 lk, eesti keeles
Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus, 2018
ISBN 978-9949-594-68-9

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud