Riiklikud preemiad

KVI tudengite pälvitud preemiad üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil

2023

Iris Johanna Kreem, „1920.–1930. aastate autoriskulptuur Tallinna Rahumäe kalmistul” (juh Tiina Abel). Muinsuskaitseameti eripreemia.

2021

Kadri Vahe, „Töö privaatsfääri kujundajana: loominguliste liitude korterelamud Nõukogude Eestis“ (juh Epp Lankots). III preemia bakalaureuseõppe astmes

Ingrid Ruudi, „Ruumiline interreegnum. Muutused Eesti arhitektuuris ja kunstis 1986– 1994“ (juh Andres Kurg). Eripreemia doktoriõppe astmes

2019

Eliis Vaino, „1919. aasta eesti kunsti ülevaatenäitus ja selle retseptsioon kultuurimälu ning kaanoni kontekstis” (juh Virve Sarapik). II preemia bakalaureuseõppe astmes

2017

Elnara Taidre, „Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis” (juh Virve Sarapik). III preemia doktoriõppe astmes

2014

Hanna-Liis Kont, „Tartu kunstimuuseumi näituseplakatid ajavahemikus 1979–1992 uue museoloogia kontekstis” (juh Virve Sarapik). I preemia bakalaureuseõppe astmes

2012

Maria Jäärats, „Kodanliku mineviku ja sotsrealistliku tuleviku vahel. Eesti kunstikirjutuse diskursused 1944–1948” (juh Virve Sarapik). I preemia magistriõppe astmes

2011

Tiina-Mall Kreem, doktoritöö „Viisipäraselt ehitatud. Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855–1881)” (juh Krista Kodres). Konkursi peapreemia!

Silja Loik, „Korporatiivne arhitektuur ENSV-s Saku EMMTUI näitel” (juh Epp Lankots). II preemia bakalaureuseõppe astmes

2010

Kristina Jõekalda, „Eesti muinsuskaitse ja võõras pärand: Muinsusteadlikkuse kujundamine 1920.–30. aastatel” (juh Linda Kaljundi, konsultant Mart Kalm). I preemia magistriõppe astmes

2007

Greta Koppel, „Kulda väärt kunst Kadrioru Kunstimuuseumi madalmaade maalikogus” (juh Krista Kodres). I preemia magistriõppe astmes

2005

Eva Näripea, „Tallinna vanalinna representatsioonid Eesti NSV filmikunstis 1960.–1970. aastail” (juh Mart Kalm). III preemia magistriõppe astmes

1997

Mari Laanemets, seminaritöö „Eesti lähiminevikukunsti probleeme: hüperrealismi retseptsioon Eestis”. III preemia

Jaga sõpradega:

Postitas Virve Sarapik
Viimati muudetud