“Rode altar lähivaates” II workshop

Maikuus on toimumas teine workshop sarjast “Rode altar lähivaates”.

Seekord tegeldakse pärandivaldkonnas pisut innovatiivsema teemaga – nimelt IT ja pärandkultuuri kokkupuutepunktidega. Ehk siis: kuidas kaasaegsed IT arengud saab rakendada kultuuripärandi uurimise, dokumenteerimise, konserveerimise teenistusse ja esitlusse (3D mudeldamine, erinevate pildindustehnoloogiate rakendamine, peidetud kihistuste ja info visualiseerimine jne). See on valdkond, mis areneb väga jõudsalt, eriti nt arheoloogia ja arhitektuuripärandi valdkonnas. Eestis on see vähemalt kunstiobjektide valdkonnas suhteliselt vähe rakendust leidnud, aga seoses Rode projektiga oleme teema suurejooneliselt ette võtnud ning koondanud Eesti selle valdkonna tipud. 

Rode-projekti lisainfo:
http://www.nigulistemuuseum.ee/et/naitused/hetkel/rode-altar-lahivaates

Projekti blogi
http://www.nigulistemuuseum.ee/et/naitused/hetkel/ajaveeb

Workshop, mis toimub 15.-16.mail Niguliste muuseumis, toob siia eriala tippspetsialistid Euroopa erinevatest piirkondadest. 
15.mail tutvustavad nad case-study’de kaudu erinevate pildindustehnoloogiate tulemusi pärandobjektide näol. 
16.mail käsitletakse erinevaid tehnikaid (3D skanneerimine, RTI fotograafia jne) – plaanis on see läbi mängida Nigulistes paiknevate erinevate mälestise liikide kaudu (nt hauaplaadid, epitaafid jmt)

Üritus jätlkub 17.-18.mail juba väiksemas spetsialistide ringis nn “hackathonina”, kus võtame ette Rode altari ja viime kohapeal läbi erinevate meetodite rakendused.

Workshop on seotud Kumus toimuva nn e-Cult üritusega 14.mail, mis tegeleb sama teemaga – IT ja pärandkultuuri kokkupuutepunktid.

Workshopi info ja registreerumine:
http://www.nigulistemuuseum.ee/en/niguliste-exhibitions/on-view/rode-imaging-event