Sisearhitektuuri ja tekstiili osakondade sotsiaalse disaini intensiivkursus keskendus Tallinna Laste Turvakeskusele

Mütseeli töötoa esitlus EKAs

20.-24. märtsini toimus EKAs sisearhitektuuri ja tekstiili osakondade koostöös Erasmus+ intensiivkursus, mille raames püüdsid Eesti, Läti, Leedu, Soome, Ungari ja Belgia tudengid muuta paremaks Tallinna Laste Turvakeskuse sotsiaalprogrammi üksuse ruumilisi võimalusi ja laiendada seal sirguvate noorte tulevikuväljavaateid. Neljakümnepealine tudengitegrupp jagunes kaheks: pooled keskendusid disaini meelelistele aspektidele EKA tekstiilidisaini siiditrükikojas ning ülejäänud fokusseerisid jätkusuutlikule disainile, läbides praktilise koolituse seentest keskkonnasäästlikke materjale tootva iduettevõtte Myceen laboris. Ühise töö tulemusel valmisid kontseptuaalsed lahendused, mis pakkusid ruumilisi ja sensoorseid lahendusi Nõmme teel asuvale hoolekandeasutusele. Rahvusvahelist kogemust pakkunud töötuba avardas tudengite maailmapilti, näidates neile nii oma eriala kui iseenda karjäärivõimalusi sotsiaalse disaini vaatevinklist, kus disaineri panus mõjutab otseselt ühiskonna käekäiku. 

 

Erasmuse põimitud intensiivkursuste (BIP) formaat on lühike ja intensiivne õpiprogramm erinevate riikide kõrgkoolide vahel, kus lisaks korraldavale kõrgkoolile peab osalema vähemalt kaks kõrgkooli teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest. Nimetatud kursus toimus koostöös Genti ülikooliga (HoGent) Flandriast ja Moholy-Nagy kunsti-ja disainiülikooliga (MOME) Ungarist, olles ühtlasi järjeks veebruaris toimunud sissejuhatavale sündmusele Budapestis. Lisaks EKA tekstiili- ja sisearhitektuuri tudengitele lõid partnerülikoolidest kaasa sisekujunduse, tootedisaini, keraamika, aga ka turunduse ja sotsiaalpedagoogika erialade tudengid. EKA, HogGenti ja MOME tudengite kõrval lõid kaasa ka huvilised Aalto ülikoolist, Läti kunstiakadeemiast ning Vilniuse kunstiakadeemiast. Uuendusena kaasati osalejate hulka Lasnamäe Vene Gümnaasiumi abituriendid, et tutvustada tulevastele disaineritele teemasid ja meetodeid, millega loovisikutel rinda tuleb pista.  

 

Kursuse partneriks olev Tallinna Laste Turvakeskus on linnavalitsuse allasutus, mis osutab sotsiaalhoolekandeteenuseid lastele ja noortele, aga samuti ka nende vanematele. Erinevate turvakoduteenuste kõrval pakub keskus kuni 40-le käitumis-ja sõltuvushäiretega lapsele vanuses 10-17 aastat sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi aadressil Nõmme tee 99. Tegu on kontrollitud elu- ja koolikeskkonnaga, kus laps viibib ühe õppeaasta pikkuse perioodi, mil tegeletakse lapse sõltuvuskäitumise ja käitumisprobleemidega, osutatakse nii psühholoogilist kui ka sotsiaalset nõustamist ning toetatakse last koolikohustuse täitmisel. Töötoa raames külastasid tudengid Kristiines asuva asutuse ruume, vestlesid sealsete töötajatega ning õppisid vanemate kolleegide kogemusest sarnaste institutsioonidega töötamisel. Sisearhitektuuri magister Sandra Goroško, kes on varem olnud turvakeskuses vabatahtlik ning teeb nüüd nendega koostööd disainerina tutvustas oma lõputööd, mis käsitles turvakeskuse ruumide parendamist läbi koosdisaini (co-design) printsiipide. Tootedisainer ja EKA doktorant Nesli Hazal Oktay tutvustas tudengile, kuidas kasutada tujutahvlit (moodboard) esialgse tööriistana, millega asuda keerulise probleemi kallale. 

Loomingulise lähenemise ja ebastandardsete lahenduste olulisuse rõhutamiseks töötasid tudengid materjalide ja töövõtetega, mis olid paljudele eelnevalt tundamatud. Siiditrükikojas valmisid manifestid ja t-särgid Frank Abneri juhendamisel, Myceeni laboris Naked Islandi loome- ja töökodade keskuses olid juhendajateks Erki Nagla ja Siim Karro. Lisaks lõid juhendajatena kaasa Kärt Ojavee ja Gregor Taul EKAst, Marleen Boonaert, Leen Poppe, Tomas Navratil, Vicky Verleyen ja Tineke Wancour HoGentist, Janka Csernák MOMEst ning Fay Freeman Falmouthi ülikoolist. 

 

Kursuse õnnestumisele aitasid kaasa Kadi Kibbermann, Sandra Mell, Marilyn Riisimäe ja  Annamari Nael EKAst ning Pirkko Runnel ja Emeric Weber Tallinna Laste Turvakeskusest. Galeriid workshopi tegemistest saab näha sisearhitektuuri osakonna Facebooki lehelt.

 

Jaga sõpradega:

Postitas Gregor Taul
Viimati muudetud