Sirje Helme “Sõjajärgse modernismi ja avangardi probleeme Eesti kunstis / Problems of Post-War Modernism and Avant-Garde in Estonian Art” (Dissertationes 12)

Sirje Helme väitekirja peateema on eesti sõjajärgse kunsti kujunemine ja arenemine tingimustes, mida mõjutasid ühelt poolt poliitiline ja ideoloogiline totalitaarne süsteem ja teiselt poolt soov ning traditsioon kuuluda Lääne kultuuriruumi. Sellel kokkupuutepinnal tekkinud esteetilised arusaamad ning ideoloogilised konfrontatsioonid või kompromissid moodustasid nõukogude kultuuri sees sõjajärgse modernismi kohaliku (eesti) variandi. Väitekirjas käsitletud teemad tegelevad ajavahemikuga 1950. aastate teisest poolest kuni 1970. aastate alguseni.

Töös esitatud väiteks on, et eesti kunsti on võimalik analüüsida kui üht eripärast osa sõjajärgse modernismi (nn erinevad modernismid) sees, ning et selleperioodi kunsti peamise väärtuse määrab erinevus, mitte sarnasus Lääne metropolide välja töötatud modernismi paradigmaga.

Uurimus hõlmab järgmisi teemasid: mitteametliku kunsti esteetilised ja idoloogilised probleemid; modernistlik realism kui hübriidne realismi vorm, mille erinevad allikad pärinevad nii sõjaeelsest kui nõukogude 1960. aastate kunstist; erinevate modernismide mõiste selgitus, milles kasutatakse ka teiste sotsialismimaade, Kesk-ja Ida-Euroopa riikide kunstikogemust; eesti avangardkunsti määratlemine poliitilise ja ideoloogilise tausta kaudu; eesti popkunsti tekkeloo kaardistamine.

Väitekiri koosneb viiest varemavaldatud publikatsioonist ajavahemikust 2000–2010. Et tegu on pika aja jooksul valminud tekstidega, on lisatud pikem sissejuhatus, milles on artiklite esitatud teemasid täiendatud ja edasi arendatud, eesmärgiga moodustada suurem tervikpilt. Sissejuhatuses on kasutusele võetud ka mõisted nagu võimekus ja võimalikkus ning muutuste dünaamika, mida varemavaldatud tekstides ei esine.

Töö lõpptulemuseks peaks olema üks võimalik eesti kunstiajaloo sõjajärgse perioodi uurimise raamistik, mille aluseks on väide kohaliku modernismi erinevustest kui horisontaalse kunstiajaloo eripärasest, kuid võrdsest osast.

Juhendaja prof em Jaak Kangilaski
Eelretsensendid dr Lolita Jablonskienė, dr Mari Laanemets
Oponent pr dr Lolita Jablonskienė

Keeletoimetajad Maiga Varik, Ester Kangur
Tõlge inglise keelde Tiina Randviir
Kujundaja Andres Tali 

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 12
280 lk, eesti ja inglise keeles
Eesti Kunstiakadeemia, 2012

ISBN 978-9949-467-35-8
ISSN 1736-2261

Doktoritöö väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstimuuseum.

Täistekst kättesaadav: https://docs.google.com/a/artun.ee/file/d/0B5zWAWhayOJUUTdzU3dTUGwwajQ/edit

 

Jaga sõpradega:

Postitas Mairon L
Viimati muudetud