Sõrve poolsaare ruumiarengu visioonid

2018. aasta sügissemestril tegelesid 3. kursuse üliõpilased Saaremaa valla Sõrve poolsaare ruumiarengu visioneerimisega. Täpsemalt pakuti välja avalikke funktsioone Sõrve säärele, lahendades läbi 12 erinevat avalikku hoonet. Seeläbi sai kohalik kogukond ja omavalitsus päris hea pildi, mil moel saaks seda piirkonda edasi arendada. Tudengite visioonid on nagu paralleelsed tulevikud, mille abil saavad otsustajad oma seisukoha kujundada ning selline kaalutud ja loominguliselt laiapõhjalisem otsus on alati parem ning objektiivsem.

Stuudio esimeses pooles tegeleti ruumivisioonidega Sõrve kogukonna ja piirkonna elukvaliteedi tõstmiseks ja elukeskkonna arendamiseks.

Kuus paralleelset tulevikuvisiooni valmisid grupitööna ning analüüsi tulemused olid aluseks stuudio teisele, praktilisele osale. Erinevalt tavapärastest kursusetöödest polnud seekord üliõpilastele ette antud kindla ruumiprogrammiga ja kõigile ühesugust hoonet, vaid igaüks pidi individuaalselt oma visioonist lähtuvalt koostama avaliku funktsiooniga hoone projekti.

Meiepoolne eesmärk on pakkuda nii vallale kui kohalikele kogukonnaaktivistidele uuenduslikke lähenemisi ning värskeid ideid, mis kaardistaksid võimalikult laial skaalal Sõrve ruumilist tulevikku.

Analüüsidest joonistuvad välja mitu väga olulist lähenemist. Näiteks üheks oluliseks teljeks on pragmaatiline vs visioonäärne, sest ääremaastumist ei peata vähendamine/optimeerimine, kui pole enam kuskilt kokku tõmmata. Sellisel puhul on tarvis julget ja raamist-välja pikemaajalist visiooni. Need aitavad ideid paremini ja laiemalt kommunikeerida – vahel võib see osutuda kogukonna ühise keele leidmisel hädavajalikuks.

Sõrve projektide aruannet saad lugeda siit

Tudengid: Margaretha Aus, Art Bogdanovics, Gregor Jürna, Pamela Kristin Kajakas, Johan Kirsimäe, Eneli Kleemann, Mari Poom, Johannes Püttsepp, Ruuben-Jaan Rekkor, Eliisabet Sarv, Markus Varki, Lill Volmer

Juhendajad: arhitektid Elo Kiivet, Kalle Komissarov, Karli Luik ja Johan Tali.

Sügis 2018

Jaga sõpradega:

Postitas Tiina Tammet
Viimati muudetud