STACEY MAY KOOSELI DOKTORITÖÖ KAITSMINE 27. AUGUSTIL

Eesti Kunstiakadeemias tuleb neljapäeval, 27. augustil kaitsmisele Stacey May Kooseli doktoritöö „The Renegotiated Self: Social Media’s Effects on Identity” (“Ümberkujundatud mina: sotsiaalmeedia mõju identiteedile).

Avalik kaitsmine toimub 27. augustil algusega kell 10.00 Estonia pst 7 õppehoone auditooriumis 440a (IV korrus).


Doktoritöö juhendaja: dr Raivo Kelomees (Eesti Kunstiakadeemia)

Konsultant: dr Chris Hales (SMARTlab, Liepaja University)

Eelretsensendid: prof dr Mauri Kaipainen (Södertörn University, Rootsi) ja dr Marina Grišakova (Tartu Ülikool)

Oponent: prof dr Mauri Kaipainen (Södertörn University, Rootsi)

Stacey May Kooseli doktoritöö uurib sotsiaalmeedia mõju isiklikule identiteedile.

Tänu sotsiaalmeedia populaarsuse kasvule kommunikeeritakse võrgukeskkonnas üha enam identiteedinarratiive. Sotsiaalmeedia võimaldab kasutajatel luua profiile nende endi isiklike identiteetide põhjal, muutes mängu identiteediga infoajastu esmaseks meelelahutuse allikaks.

Teemad nagu eraelu puutumatus, teabe eetiline kasutamine, autentsus, sotsiaalne kontroll, eneseväljendus, enesetsensuur ja teised meedia lubavused on muutunud järjest olulisemaks.
Teemat „identiteet“ kasutatakse doktoritöös kui raamistikku, mille kaudu saab sotsiaalmeediat analüüsida. Digitaalse identiteedi kultuurinähtust uuritakse läbi seitsme artikli, kasutades erinevaid meetodeid, sealhulgas meediaökoloogiat, tehnikafilosoofiat, virtuaaletnograafiat ja kunstilist uurimust.


Artiklid panevad küsimärgi alla identiteedi loomise ideoloogia sotsiaalmeedias, intervjueerides kunstnikke Facebooki kasutamise teemal, juhtides tähelepanu paradigmamuutustele ja paradoksidele tänapäeva kultuuris ja arutledes muude teadusuuringute üle digitaalse kultuuri valdkonnas.

Kaitsmine toimub inglise keeles.

Doktoritööga on võimalik tutvuda SIIN.