T4 – TALLINNA BUSSIJAAM. Arhitektuurne projekteerimine VI, 2020

Vihikut saab sirvida siin.

2020. aasta kevadsemestril viis EKA koostöös Tallinna Bussijaamaga läbi uurimuse, mille eesmärgiks oli pakkuda Tallinna Bussijaama ja selle lähiala jätkusuutlikke tulevikuvisioone. Projekti raames toimus 3. kursuse arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialastuudio “T4 – Tallinn Timber Tower Terminal”. Stuudio käigus analüüsiti selle linnaehituslikult olulise ala praegust olukorda, sinna sobivaid lisaprogramme, puidust kõrghoone võimalikkust ning puitkonstruktsiooni moodulite rakendusi.

Projektid otsivad vastuseid järgmistele küsimustele: Kuidas luua tihe transpordisõlm, mis oleks mugav kasutada kõigile liikluses osalejatele? Kuidas kavandada tehastoodetud puidust mooduleid nii, et tulemuseks oleks paindlik ruumiprogramm ja linnaruum? Kuidas säilitada moodulite abil  inimmõõtmeline ja intiimne ruum ka suureskaalaliste hoonete puhul? Mille poolest erinevad avalikud, poolavalikud ja privaatsed ruumid? Kuidas energiatõhusus hoone vormi ja selle kasutust mõjutab?

Juhendajad: Siim Tuksam ja Sille Pihlak (arhitektuuripraksis PART); insenertehniline konsultant Adam Orlinski (Bollinger+Grohmann).

Toimetaja ja küljendaja: Tristan Krevald, 2020

 

ISBN 978-9949-594-97-9 (trükis)

ISBN 978-9949-594-98-6 (pdf)

ISSN 2461-2359

Jaga sõpradega:

Postitas Tiina Tammet
Viimati muudetud