TAB 2022 konkurss

Foto: Merilin Kaup

TAB 2022 konkurss näitusele „Käeline / Handful“

Tallinna arhitektuuribiennaali 2022 Ideekonkurss rahvusvahelisele arhitektuurikoolide näitusele „Käeline / Handful“

Tallinna arhitektuuribiennaali TAB 2022 rahvusvaheline koolide näitus võtab vaatluse alla käelise töö ja materjalitarkuse kui vajalikud tööriistad tänapäeva arhitekti oskustepagasis.

Kas käeline meisterlikkus võiks olla midagi enamat kui romantiline igand? Kas manuaalne töö on osa tulevikust, mis viib meid aeglase arhitektuurini ja kasvujärgse majandusmudelini? Me pole ehk piisavalt naiivsed uskumaks, et käsitsi töötamine meid päästab, ent võib-olla aitab see laiendada meie kujutlusvõimet.

Näitus keskendub käelisele haridusele ning uurib, kuidas see mõjutab ruumiloomet.
Rahvusvaheline arhitektuurikoolide näitus kuulub Tallinna arhitektuuribiennaali TAB 2022 põhiprogrammi ning sellest on kutsutud osa võtma arhitektuuritudengid, arhitektid ja ruumiloojad nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Näituse kuraatoriteks on noored eesti arhitektid ja ruumikunstnikud: Merilin Kaup, Margus Tammik ja Ulla Alla.

Käsitöö arhitektuuris

„Kas pole nii, et kui käsi on jäetud harimata, võiks niisama hästi rääkida poolikust haridusest, nagu siis, kui jutt on peast või südamest?“ 1

Kinesteetilise andekusega võib küll sündida, ent heade oskuste saamiseks on vaja õppida, harjutada ja katsetada. Käeline vilumus on tunnetuslik ja kaval, uute oskuste õppimise ladusus oleneb juba omandatud vilumustest. Mida rohkem tehnikaid ja materjaliomadusi me füüsiliselt läbi tunnetame, seda „soravamaks“ muutub meie käsi, lubades meil kombineerida olemasolevaid tehnikaid ning leiutada uusi.

Võime kujutleda, et maailmas, kus domineerib ringmajandus ja taaskasutus, on arhitekt ennekõike brikolöör – macgyverlik käsitööline ja leiutaja, kes töötab olemasolevate, käepäraste vahendite ja materjalidega ning kombineerib neist leidlikul viisil uut maailma. Selline tööviis keerab pigem selja standarditele ja universaalsetele lahendustele, keskendudes igale ruumiolukorrale või loodavale esemele kui erijuhtumile.

„Töötegemine teeb midagi tegijaga. See mõju on vaimne. Lõpptulemus ei ole seega üksnes mingi valmis ese, vaid ka panus inimese enesemõistmisesse. Oma kätt kasutades saab inimene rohkem inimeseks.“ 2

Kätega töötamises on midagi teraapilist – see ilmneb iseäranis olukorras, kus arhitektid on suuresti kaotanud kontakti materjalidega, millest nad projekteerivad, ning füüsilised maailmas olemisega seotud kogemused taanduvad ekraani taga istutud tundide ees.

Muu hulgas seisneb see teraapilisus kontsentreeritud kohalolus, mida meisterlik käsitöö nõuab. Meisterlikkus kätkeb endas riski ja inimlikku eneseületust, mis masinatöö puhul puudub. Käsitöö puhul ei ole lõpptulemuse kvaliteet ette määratud, vaid sõltub hindamisvõimest, osavusest ja hoolikusest, mida tegija üles näitab.

Mida ootame?

TAB 2022 koolide näitus jaotub kaheks osaks – eksponeerimine ja õpetamine – mis keskenduvad ruumiloome käeliste oskustele ja teadmiste edasiandmisele. Arhitektuuri ja hariduse tarbimise ja ostmise asemel keskendume pigem vabavarale ja teadmiste jagamisele, demokraatlikult ja anarhiliselt. Näitusel osalevate ruumikunstnike ja meistritega koostöös korraldame ühepäevased töötoad, kus oskused ja teadmised antakse edasi uudishimulikele ja õpijanustele ruumihuvilistele. Staatilisest näitusest saab dünaamiline klassiruum ja stuudio.

1, 2
Salomon, Otto. Käsityöt kasvatuksen välikappaleena eli kasvatusisäin mietteitä ruumillisen työn tervellisestä vaikutuksesta nuorisoon ja kasvatuksellisen veistely-opetuksen teoreetillisiä ohjeita. Olan, 1887:64
Siukonen, Jyrki. Vasar ja vaikus. EKA kirjastus 2016:13

TAB 2022 Arhitektuurikoolide näitus 

Usume, et digientusiastide kõrval leidub tänagi arvukalt ruumiloojaid, kes donquijotelikult tuuleveskitega võitlevad ning romantikutena käsitöömeetodeid õpivad, kasutavad ja edasi jagavad. Tallinna arhitektuuribiennaali 2022. aasta koolide näitusele „Käeline“ ootame osalema inimesi, kes käelisi oskusi õpivad ja õpetavad, olgu tegemist uue või vana tehnikaga, ennast tõestanud või eksperimentaalsete, vernakulaarsete või internatsionaalsete võtetega, digi ja käe hübriididega, uute masinate kavala või vanade tööriistade „vale“ kasutusega. Kutsume meistreid, oma meetodite leiutajaid, oskuste edasikandjaid, käsitöölisi ja õpipoisse ning teisi kätega mõtlejad osalema näitusel ja juhtima töötubasid.

Tingimused ja kriteeriumid

Ajakava

Ootame töid nii tudengitelt, kooli lõpetanud praktiseerivatelt arhitektidelt ja ruumikunstnikelt kui ka kõigilt teistelt, kes kunagi on arhitektuurikoolis õppinud.

Näituseprojekt jaguneb kolme etappi.

1. etapp: palume saata digitaalselt:
motivatsioonikiri, mis sisaldab tehnika või meetodi kirjeldust ning sellega kaasnevat tööfilosoofiat (maht u 1 A4);
lisa – skeem / foto / kollaaž / diagramm / projekt / video (maht maksimaalselt 25 MB).

Tööd saata e-aadressile: schools@tab.ee

Tähtaeg: 31.03.2022

2. etapp: jätkub individuaalne töö väljavalitud projektide autoritega. Palume autoritel avada oma töömeetodeid ja tehnilisi nüansse, aga ka tööfilosoofiat. Eeltöö TABi näituseks ja avanädalaks.

3. etapp: töötuba (käsitöötehnikate õpetamine) ja näituse avamine Tallinnas.

Näituse avamisel 7.09.2022 eksponeerime väljavalitud tehnikaid ning külalistel on võimalus pärast avamist osaleda näituse raames korraldatud töötubades, kus saab nähtud tehnikaga kätt proovida.

Kuraatorid/žürii: Margus Tammik, Merilin Kaup, Ulla Alla

Küsimused ja vastused

Küsimused palume esitada e-aadressil schools@tab.ee, tähtaeg 27.02.2022.

Küsimused ja vastused avaldatakse Tallinna arhitektuuribiennaali TAB 2022 kodulehel tab.ee.

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud