Rein Zobel “Tallinn (Reval). Keskaegsed kindlustused”

Teine raamat prof em Rein Zobeli Tallinna linnaehituse ajaloo triloogiast keskendub keskaegse linna ühe võimsama struktuurielemendi – kindlustuste – kujunemisele. Tallinn, kus 16. sajandi alguses elas umbes 7000 elanikku, oli vahetult enne Martin Lutheri reformatsiooni kavandanud ja ehitanud aukartustäratava kaitseehitiste süsteemi.

Prof em Zobeli sõnul oli läbi terve keskaja (13.–16. sajand) Tallinn (Reval) tõeline mereäärne kindluslinn, tema igapäeva elu oli seotud alalise valmisolekuga astuda vastu mis tahes vaenule. Sestap oli Reval tugevasti kindlustatud. Keskaja lõpus oli kindlustusvöönd rohkem kui 14 hektari suurune, peale tugevate müüride oli selles kokku 73 kaitsetorni ja kindlustatud väravat ning kaks kivibastioni. Linna unikaalsed kindlustused on ulatuslikult säilinud, neid on põhjalikult uuritud; 1997 lülitati kogu vöönd UNESCO maailma kultuuripärandi nimestikku.

“Teoses vaadatakse linna vanade kindlustuste arengulugu detailselt, ajalaloolis-topograafilisel foonil. Kuigi jälgida üsna keeruline, lubab see näha palju üksikasju, mis varem vähetuntud või isegi tundmata. Ja nii võime anda ka omapoolse panuse kogu Euroopa keskaegsete kindlustuste ja nende arhitektuuri mõistmisse,” on öelnud raamatu autor.

Rein Zobel (sünd 1928), arhitektuurikandidaat, filosoofiadoktor, on Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor. Ta on juhtinud Padise kloostri konserveerimistöid, Tallinna keskaegse linnamüüri restaureerimist ning eestirootslaste külade ja talude inventariseerimist. Ta on põhjalikult uurinud Tallinna ajaloolist topograafiat, linnaehitust ja arhitektuuri. Ta on raamatute “Tallinna linnamüür” (1966), “Tallinna keskaegsed kindlustused” (1980), “Walls and Towers of Tallinn” (1996) ning “Tallinn (Reval) keskajal. Linnaehitus 13.–14. sajandil” (2009) autor. Ta on neljaköitelise Eesti arhitektuuri leksikoni (1993−1999) üks koostajaid ja autoreid.

Toimetanud Pallas Mudist
Teksti toimetanud Jüri Soolep
Kujundanud Ivar Sakk

288 lk, eesti keeles
Eesti Kunstiakadeemia, 2011

ISBN 978-9949-467-12-9 

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud