“Tallinnast välja! Nägemus Tallinna lähialade arengust 2030+” (arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna magistrantide kogumik)

Raamat sisaldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala kümne magistrandi visiooni Tallinna lähialade elukeskkonnast ja kvaliteedist.

Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, Hüüru ja Vatsla.

Üliõpilasi juhendasid prof Andres Alver, prof Veljo Kaasik, arhitektid Indrek Rünkla ja
Lilia Del Rio. Kogumiku aluseks on kokkuvõte 2010/2011 õppeaasta IV kursuse
üliõpilastöödest.

Ülesande eesmärk võib tunduda vastutustundetu valglinnastumise jätkamisena, kuid Tallinna lähialad on viimastel aegadel kujunenud populaarseteks asualadeks, kus kümneid tuhandeid inimesi juba elab. Seega väärivad vanemad ja uuemad valglinna-alad inimeste vajaduste mõtestamist ning sellest lähtuvat täiendamist, seda nii hetkeseisule kui ka kaugemale tulevikule mõeldes. Oluliseks momendiks käesolevates planeeringutes on toetuda olemasolevatele raudtee-ühendustele Tallinnaga või planeerida uued trammiteed.

Üliõpilaste tööd väljusid traditsioonilistest planeerijate-töövõtjate lähenemisest. Planeeringulise töö modelleerimine sundis tegijaid endid aktiivselt kujundama kohalikku elukeskkonda kui jätkusuutlikku dünaamilist tervikut. Ehkki kontaktid kohaliku omavalitsuse tasandil jäid lünklikeks, märgati kindlasti seoseid, mis paremini avanevad võõra värskele pilgule.

Kogumiku vaatajail on võimalik veenduda, kuivõrd individuaalkorras projekteeritud elamisüksused ning korterilahendused vastavad oleviku- ja võimalikele tulevikuootustele ning mida mõtlevad ja näevad täna need, kes hakkavad kujundama meie tulevikku ja selle füüsilist keskkonda.

Koostanud Andres Alver, Lilia Del Rio, Indrek Rünkla, Karin Leht, Taavi Põlme, Olli
Tallbacka, Helin Kukk, Mari Rass, Holden Vides, Diana Taalfeld, Ülle Maiste, Ljudmilla Georgijeva, Olga Orlova
Toimetanud Karin Leht, Taavi Põlme
Tõlkinud Anu Soolep, Kaisa Keitla
Kujundanud Karin Leht, Taavi Põlme

144 lk, eesti ja inglise keeles
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond, 2012

ISBN 978-9949-467-23-5 

Jaga sõpradega:

Postitas Mairon L
Viimati muudetud