Teaduspublikatsioonipreemia 2020 nominendid on teada!

Preemia aukiri

Iga aasta lõpus tunnustab Eesti Kunstiakadeemia kollektiiv innukaid, tublisid ja tõhusaid töötajaid. On suur rõõm näha, et nii paljusid kolleege tuuakse esile, nomineeritakse paremal ja vasakul käel töötavaid kaastegijaid ning märgatakse ka maja teises otsas toime pandud häid tegusid.

On olnud erakordne aasta, sellele annavad tunnistust allpool toodud pikad loetelud tegudest ja inimestest.

Preemiate saajad kuulutatakse välja 17. detsembril kl 16.00 toimuvas EKA aastalõpusaates EKA TV-s: tv.artun.ee

Monograafiad ja kogumikud

 • Maris Mändel
  Tehiskivimaterjalid Eesti 20. sajandi arhitektuuris. Kasutuslugu ja väärtustamine. Doktoritöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2019
 • Lilian Hansar (koostaja). Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2019
 • Epp Lankots ja Triin Ojari (toimetajad). Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2020
 • Krista Kodres, Merike Kurisoo ja Ulrike Nürnberger (toimetajad). Indifferent Things? Objects and Images in Post-Reformation Churches in the Baltic Sea Region. Petersberg: Imhof Verlag, 2020
 • Kristina Jõekalda. German Monuments in the Baltic Heimat? A Historiography of Heritage in the ‘Long Nineteenth Century’. Doktoritöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2020

Akadeemilised artiklid

 • Regina-Nino Mion Representational Abstract Pictures. – Krešimir Purgar (toim). The Iconology of Abstraction: Non-figurative Images and the Modern World. Routledge, 2020, lk 77−85.
 • Anneli Randla Um wessen Erbe handelt es sich letztendlich? Schutz und Konservierung kirchlichen Kulturerbes in Estland im 21. Jahrhundert. – Andreas Fülberth (toim). Denkmalschutz – Architekturforschung – Baukultur. Entwicklungen und Erscheinungsfromen in den baltischen Ländern vom späten 19. Jahrhundert bis heute. Köln, Wien: Böhlau Verlag, 2020, lk 121−138.
 • Liisa-Helena Lumberg The World on Your Pencil Tip. Baltic German Artists’ Travel Materials as Mediators of Knowledge in the Context of Travelling in the Enlightenment. – Journal für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa / Journal for Culture and History of the Germans in Eastern Europe, 1, 2020, lk 29−50. “Prorafaeliidid”. Religioosse kunsti klassikaline ideaal ja teoste toimijapotentsiaal 19. sajandi esimesel poolel Eesti- ja Liivimaal. – Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on art and architecture, 29 (1–2), 2020, lk 90−120.
 • Maroš Krivý Platform Urbanism and Knowledge-Power. – M. Hodson, J. Kasmire, A. McMeeking, J. Stehlin and K. Ward (toim-d). Urban Platforms and the Future City. Routledge, 2020, lk 164−176.  Faceless Concrete Monsters, c. 1990. – Kenny Cupers, Helena Mattson, Catharina Gabrielsson (toim-d). Neoliberalism: An Architectural History. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2020, lk 89−109.

Praktika- või loomepõhised uurimused

 • Sofia Hallik ja Darja Popolitova  Digitally Produced Jewellery: Tactile Qualities of a Digital Touch. – Journal for Artistic Research 19, 2019
 • Kristi Kuusk Ana Tajadura-Jiménez, Aleksander Väljamäe ja Kristi Kuusk. Altering One’s Body-perception Through E-Textiles and Haptic Metaphors. – Frontiers in Robotics and AI, Feb 2020
 • Kristi Kuusk, Ana Tajadura-Jiménez ja Aleksander Väljamäe. A transdisciplinary collaborative journey leading to sensorial clothing. CoDesign – International Journal of CoCreation in Design and the Arts, Oct 2020
 • Andres Uueni, Adam Dlesk, Karel Vach, Jüri Pärtna. From Analogue to Digital Photogrammetry: Documentation of Padise Abbey in Two Different Time Stages. – Applied Sciences, 10 (23), 2020
 • Sille Pihlak ja Siim Tuksam Manifesto: Practice for Architecture, Research and Theory. – M. Ozvaldic; B. Pap; I. Umbrasaite (toim-d). Positions: Unfolding Architectural Endeavors. Vienna, Austria: Birkhäuser, 2020, lk 147−159
Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud