Kaitstud magistritööd

KVI-s alates 2014 kaitstud magistritööd leiab siit.

2024

Mae Variksoo. „Armistunud pale”: materiaalsest ja immateriaalsest kaost Tartu Kunstimuuseumi kogu näitel”. Juhendaja dr Anu Allas, retsensent Linda Kaljundi.

Reigo Kuivjõgi „ „Noor“ või „Esilekerkiv kunstnik“? – tänaste Eesti kunstnike võimalused kunstiturul galerii Art@Tonic näitel“ Juhendajad Kristina Jõekalda, Triin Metsla, retsensent: Merilin Talumaa

Magdaleena Maasik „Moraalihoidjad ja naised kirglised“ – feministlik seksitöö teemaline näitus Kunstimuuseumis. Juhendajad Rebeka Põldsam, Aet Kuusik, retsensent: Ragne Soosalu

Regina Mets „Täiskasvanute kunstiteadlikkuse arendamise võimalused Eesti Kunstimuuseumi muuseumiprogrammide näitel“ Juhendaja Maarin Ektermann, retsensent: Anu Lüsi

Siim Raie „Miks ostetakse kunsti? Eesti kunstiostjate identiteedikujundamise motiivid tänapäeval.“ Juhendaja Raili Nugin, retsensent: Johannes Saar

2023

Brigit Arop. Naiste sõprusest kunstis. Feministlik vaade. Juhendaja dr Ingrid Ruudi, retsensent mag Eda Tuulberg.

Signe Friedenthal. Virtuaalnäituste loomise strateegiad Tallinna Kunstihoone ja Peterburi Gogoli-nimelise raamatukogu näitel. Juhendaja mag Hanna-Liis Kont, retsensent mag Maria Hansar.

Kerly Ritval. Keha tajumine läbi skulptuuri. Näitus “Iga inimene on sündides kildudena laiali”. Juhendaja mag Rahel Aerin Eslas, retsensent mag Hanno Soans.

Gertu Leppik Von Wirén. Kunstioksjonid Eesti kunstiturul aastatel 2018–2022. Juhendajad mag Triin Metsla ja dr Kristina Jõekalda, retsensent Kadi-Ell Tähiste.

Ulla Väljaste. Kas raamat peaks olema kaunis? Kauni raamatu diskursus. Juhendaja dr Mari Laanemets, retsensent mag Maria Muuk.

2022

Rahel Aerin Eslas. Tõde maalikunstis. Denis Diderot’ 1765. aasta salongikriitika. Juhendaja prof Krista Kodres, retsensent dr Regina-Nino Mion.

Kristo Villem. Mõisakultuuri kaduvus ja selle tähenduslikkus näituseprojekti “Manor Heritage” näitel. Juhendaja mag Anders Härm, retsensent mag Andrus Laansalu.

Annika Üprus. Etenduskunstide kureerimisest 2019. aasta SAAL biennaal festivali näitel. Juhendaja dr Anu Allas, retsensent dr Ott Karulin.

Lilian Hiob. Posthumanismi esteetiline laine kaasaegses kunstis. Juhendaja mag Neeme Lopp; kaasjuhendaja mag Kati Ilves, retsensent mag Keiu Krikmann.

Jelizaveta Sedler. 1960. aastate koduköögi kuvandid ENSV kontekstis. Juhendaja prof Andres Kurg, retsensent dr Anu Kannike.

Mareli Reinhold. Naise pilk: akt Pallase kunstikoolis õppinud naisskulptorite loomingus. Juhendaja dr Anu Allas, retsensent dr Katrin Kivimaa.

2020

Gerli Mägi. Efemeerse kunstivormi jäljed. Stsenograafia jäädvustamise problemaatika Rahvusooper Estonia balleti „Kratt” näitel (vt)
Juhendajad dr Anu Allas ja dr Liina Unt, retsensent dr Luule Epner.

Stella Saarts. Aktivistliku kunsti poliitiline potentsiaal Flo Kasearu ja Pärnu Naiste Tugikeskuse koostöös valminud projektide näitel (vt)
Juhendaja mag Anders Härm, retsensent mag Ingrid Ruudi.

2019

Leila Lükko. Kunstnik Nikolai Kummitsa maailmavaate avaldumine tema loomingus (vt)
Juhendaja dr Tõnis Tatar, retsensent dr Johannes Saar.

Eda Tuulberg. Sirje Runge maaliseeriate “Geomeetria” ja “Ruum” ning triptühhoni “Kolmnurk. Ruut. Ring” dissensuslik mõõde (vt)
Juhendaja dr Mari Laanemets, retsensent dr Anu Allas.

2018

Kersti Möldre. Kunstigalerii roll väikelinna oludes (vt)
Juhendaja mag Maria Jäärats, konsultant mag Maria-Kristina Soomre, retsensent mag Maarin Ektermann

Katrin Frosch. Loodus ja inimene Eesti mängufilmis: “Vaatleja” ja “Seenelkäigu” ökokriitilineanalüüs (vt)
Juhendaja dr Eva Näripea, konsultant dr Kadri Tüür (Tartu Ülikool), retsensent dr Riin Magnus (Tartu Ülikool)

Triin Metsla. Paguluse problemaatika kunstiloomes. Eesti pagulaskunst Saksamaal aastatel 1945–1950 (vt)
Juhendaja prof Krista Kodres, retsensent emer prof Jaak Kangilaski

Merilin Talumaa. Eksperimentaalsed laboratooriumid Timo Tootsi töökeskkondade näitel (vt)
Juhendaja mag Annika Toots, retsensent mag Maarin Ektermann

Brigita Reinert. Eesti rahvuspaviljon Veneetsia kunstibiennaalil. Kunstipoliitilise diskursuse analüüs (vt)
Juhendaja mag Johannes Saar, retsensent mag Andreas Trossek

Marten Esko. “Kaasaegne kunst” Eestis: mõiste problemaatika (vt)
Juhendaja prof Virve Sarapik, retsensent mag Hanno Soans

Tiiu Parbus​. Naisarhitektid Eestis aastatel 1918–1940. Haridus, arhitektuuripraktika ja ühiskondlik retseptsioon (vt)
Juhendaja mag Ingrid Ruudi​, retsensent prof Katrin Kivimaa

2017

Merete Väin. Kaasaegse teatri kriitika visuaalkunsti kogemuse taustal (vt)
Juhendaja dr Anu Allas, retsensent dr Madli Pesti.

Evelyn Raudsepp. Installatiivsus teatrilavastustes. Eesti teatri näitel 2014–2017 (vt)
Juhendajad dr Anu Allas ja mag Riina Oruaas, retsensent dr Ott Karulin.

Karin Pastak. Eesti kunsti sõdadevahelise perioodi autoportreed kunstnike identiteedi representatsioonidena (vt)
Juhendaja prof Katrin Kivimaa, retsensent mag Reet Varblane.

Liisa-Helena Lumberg. Nüüdsest veelgi suurem Kristus. Uued altarimaalid luteri kirikutes 19. sajandi teisel poolel (vt)
Juhendaja prof Krista Kodres, retsensent dr Tiina-Mall Kreem.

Andrus Laansalu. Autentsuse stratigraafia. Füüsilise autentsuse indeksiline juurestik (vt)
Juhendajad prof Hilkka Hiiop ja prof Virve Sarapik, retsensent mag Greta Koppel

Merle Luhaäär. Kunstiteos kui koodiloome (vt)
Juhendaja mag Matthias Jost, retsensent mag Martin Rünk.

2016

Marika Agu. Jaanus Kivaste silmapaistvaim teos on Kiwa. Kuvandi kujundamise strateegiatest (vt)
Juhendaja dr Mari Laanemets, retsensent prof Katrin Kivimaa

Maarja Hindoalla. Autorifilmi positsioneerimine Eesti kultuuriväljal filmikriitika kaudu Veiko Õunpuu filmide retseptsiooni näitel (vt)
Juhendaja dr Eva Näripea, retsensent mag Martin Oja

2015

Karin Gross. Publiku uuringud kunstimuuseumide töös Kumu kunstimuuseumi näitel (vt)
Juhendaja mag Maria-Kristiina Soomre, retsensent mag Agnes Aljas

Kati Ilves. Paradigmaatiline pööre Eesti kunstikriitikas 1988–1994 (vt)
Juhendaja dr Epp Lankots, retsensent dr Jaak Tomberg

Mariliis Mihhejev. Naiste representatsioon filmi “Kuhu põgenevad hinged” kontekstis (vt)
Juhendajad prof Katrin Kivimaa ja dr Eva Näripea, retsensent mag Teet Teinemaa

2014

Shalini Mody-Pauts. Võim ja kunst – Voldemar Päts eesti kunstivälja korraldajana (vt)
Juhendaja prof Mart Kalm ja mag Tiiu Talvistu, retsensent mag Tiina Abel

Natalja Sadikova. Contemporary Art, Religious Symbols and Censorship: Three Case Studies from Estonia, Poland and Russia (vt)
Juhendaja prof Katrin Kivimaa, retsensent mag Rael Artel

Marie Vellevoog. Postkoloniaalne situatsioon eesti 1990. aastate kunstis [‘mobil] galerii näitel (vt)
Juhendaja prof Virve Sarapik, retsensent prof Katrin Kivimaa

2013

Triin Loks. “Naine võtab vähe ruumi“: Liina Siibi kunstiprojekt kui sotsiaalne analüüs
Juhendaja prof Katrin Kivimaa, retsensent mag Reet Varblane.

Annika Toots. Isiklik foto kui mälu kandja 1990. aastate eesti kunstis
Juhendaja prof Virve Sarapik, retsensent mag Ingrid Ruudi

2012

Maria Jäärats. Kodanliku mineviku ja sotsrealistliku tuleviku vahel. Eesti kunstikirjutuse diskursused 1944–1948
Juhendaja prof Virve Sarapik, oponent mag Linda Kaljundi

Gregor Taul. Monumentaalsed moondumised Vabaduse väljakul 2001–2011: monumendid ja skulptuurid
Juhendaja mag Ingrid Ruudi, oponent prof Virve Sarapik

Ragne Nukk. Interstanding konverentsid kohalikus ja rahvusvahelises kontekstis
Juhendaja mag Sirje Helme, oponent dr Heie Treier

2011

Karin Nugis. Samastumised ja vastandumised. Eesti tarbekunsti minapildi kujundamine 1960.–70. aastatel
Juhendaja prof Krista Kodres, oponent prof Jaak Kangilaski

Heili Sõrmus. Olga Terri, Johannes Greenbergi ja Eerik Haameri looming aastatel 1940–1953 eestlaste kollektiivse mälu ja kultuuritrauma konstrueerimise protsessis
Juhendaja dr Virve Sarapik, oponent prof Jaak Kangilaski

2010

Stina Sarapuu. Stalinistlik kauplus. Katse lavastada küllust
Juhendaja prof Mart Kalm, oponent mag Epp Lankots

Kristina Jõekalda. Eesti muinsuskaitse ja võõras pärand. Muinsusteadlikkuse kujundamine 1920.–30. aastatel
Juhendaja mag Linda Kaljundi, konsultant prof Mart Kalm, oponent prof Krista Kodres

2009

Ellu Maar. Rahvusliku ja riikliku identiteedi representatsioone 1990. aastate Eesti kunstis. Näituse “Eesti kui märk” põhjal
Juhendaja prof Katrin Kivimaa, oponent dr Virve Sarapik

2008

Merle Tank. Sissevaade 1917.–1928. a. eesti
kunstikirjutusse: Hanno Kompusest Eesti Kunstnikkude Ryhmani
Juhendaja dr Virve Sarapik, oponent mag Reet Varblane

4+2 õppesüsteemis kaitstud magistritööd

2010

Martin Rünk. Eneseanalüütilise situatsiooni loomine dialoogilises esteetikas Tootmiskoondis “Polümeeri” endiste töötajate kokkutuleku näitel
Juhendaja mag Andres Kurg, oponent mag Maria-Kristiina Soomre

2009

Rael Artel. “Rahvuslusekriitilisest kunstist endises Ida-Euroopas 2000–2008
Juhendaja dr Virve Sarapik, konsultant mag Andres Kurg, oponendid dr Katrin Kivimaa ja mag Eha Komissarov

Maarin Ektermann. Non Grata kui kollektiivne praktika. Kunstiajaloolised ja sotsioloogilised perspektiivid
Juhendajad dr Katrin Kivimaa ja mag Sofia Joons, oponent dr Heie Treier

Elnara Taidre. Täiusliku visuaalse keele ja universaalse vormi otsingud. Tõnis Vindi loomingu ühest tendentsist
Juhendaja dr Heie Treier, konsultant dr Virve Sarapik, oponent mag Sirje Helme

2007

Greta Koppel. Kulda väärt kunst Kadrioru Kunstimuuseumi madalmaade maalikogus
Juhendaja prof Krista Kodres, oponent mag Juta Keevallik

Andreas Trossek. Tsitaat väljaspool konteksti: Eesti NSV joonisanimatsioon 1970-ndatel ja 1980-ndatel aastatel kui “kunst” ja kui filmikunst
Juhendaja dr Virve Sarapik, oponendid dr Epp Annus ja mag Mari Laaniste

2006

Elo Lutsepp. Uudisasundused – 1930. aastate sotsiaalpoliitika ja arhitektuuri kohtumisi
Juhendaja prof Mart Kalm, oponendid dr Karin Hallas-Murula ja mag Heiki Pärdi

Ivar-Kristjan Hein. Eesti kirikute 17. sajandi retaablite ja epitaafide retooriline tähendusstruktuur evangeelse teoloogia kontekstis
Juhendaja prof Krista Kodres, oponendid dr Alar Laats ja mag Pia Ehasalu

2005

Margaret Tali. Art into popular culture. The mythologies of male artists in Estonian media 1986–1996 (Kunst populaarkultuuris. Meeskunstnike mütoloogiad Eesti meedias 1986–1996)
Juhendajad dr Leena-Maija Rossi ja mag Andres Kurg, oponent dr Katrin Kivimaa

Tiiu Muru. 1875–1914 aastate naiste moerõivad Eestis: rahvarõiva taandumine ja linnarõivastuse kohandumise periood
Juhendaja dr Ene Lamp, oponendid mag Ellen Värv ja mag Karin Paulus

Eva Näripea. Tallinna vanalinna representatsioonid Eesti NSV filmikunstis 1960.–1970. aastatel
Juhendaja prof Mart Kalm, oponent dr Virve Sarapik

Epp Lankots. Klassideta ühiskond kõverpeeglis. Nomenklatuuri kortermajad Tallinnas 1945–1985
Juhendaja prof Krista Kodres, oponent prof Mart Kalm

Liina Jänes. Valve Pormeister ja Eesti maa-arhitektuuri tõus
Juhendaja prof Mart Kalm, oponent mag Andres Kurg

Helen Kivisoo. Vabadus ja piirangud grafitikultuuris. Eesti grafititegijate identiteet ja nägemus oma tegevusest
Juhendaja dr Heie Treier, oponent mag Johannes Saar

2004

Anne Ruussaar. Eesti klaasitööstused ja -disain 1920.–1930. aastatel
Juhendaja prof Krista Kodres, konsultant prof Maie-Ann Raun, oponent dr Kaia Lehari

2003

Maria Orlova. Stalinistlik arhitektuurikorraldus Eestis 1944–1955
Juhendaja prof Mart Kalm, oponent dr Ene Lamp

Helen Bome. Püha Nikolause ikoonid setu rahvapärimuses
Juhendaja dr Kersti Markus, oponendid dr Kristi Salve ja mag Juta Keevallik

2002

Karin Laansoo. Vahendatud keelekogemus eesti kunstis 1989–1994
Juhendaja dr Virve Sarapik, oponent mag Sirje Helme

Kadi Polli. Valgustusajastu peegelpildis. Johann Wilhelm Krause (1757–1828) joonistuslooming.
Juhendaja prof Juhan Maiste, oponent prof Krista Kodres

2001

Mari Laaniste. Koomiksi väärtusküsimus. Eesti koomiksi arengust kultuuriloolises kontekstis
Juhendaja dr Virve Sarapik, oponent mag Heie Treier

Johannes Saar. Kunstilooming ja eneselooming. Diskursiivse tekstianalüüsi abil modernistlikust esteetikast postmodernistlikku eetikasse (eksternina)
Oponent mag Ants Juske

Karin Paulus. Eero Aarnio karikatool ja Nõukogude Eesti
Juhendaja prof Mart Kalm, oponent prof Krista Kodres

Raivo Kelomees. Kunst ja küberkultuur: (mitte)materiaalne ja tehnoloogiline 1990. aastate kunstis (eksternina)
Oponent dr Virve Sarapik

Mari Laanemets. Allegooriline pilk kaasaegses kunstis
Juhendaja dr Dorothee Bauerle-Willert, oponent mag Sirje Helme

Peeter Linnap. Vaateid eesti fotole 1940–1990 (eksternina)
Oponent dr Virve Sarapik

2000

Tiina Tammet. Pargi- ja aiaarhitektuur Eestis 1920.–30. aastatel
Juhendaja prof Mart Kalm, oponendid prof Juhan Maiste ja biol knd Heldur Sander

Heie Treier. Vaatenurk 1990. aastate eesti kunstile (eksternina)
Oponent prof Jaak Kangilaski

1999

Mart Siilivask. Historitsism ja juugend Tartu arhitektuuris. Stiilisuunad kohalike arhitektide loomingus 1830.–1910. aastail (eksternina)
Oponent kunst knd Karin Hallas

1998

Sigrid Abiline. Eesti stiili otsingud mööblikunstis 1900–1940
Juhendajad dots Mart Kalm, oponent kunst knd Krista Kodres

Sulev Mäeväli. Tsistertslaste ordu Tallinna Püha Miikaeli nunnaklooster muutuvas ajas. Ajalooline käsitlus kloostri rajamisest ja klausuuri ehitamisest ning ümberehitustest (eksternina)
Oponent ajaloo knd Jaan Tamm

1997

Pia Ehasalu. Portree Tallinnas 17. sajandil
Juhendaja mag Juta Keevallik, oponent kunst knd Krista Kodres

1996

Anu Liivak. Ida ja lääne vahel. Eesti maalikunst 1960–1990 (eksternina)
Oponendid dots Ene Lamp ja mag Sirje Helme

1995

Jüri Hain. Graafikamappidest eesti graafikas 1920.–1930. aastatel (eksternina)
Oponendid prof Kaalu Kirme ja kunst knd Rein Loodus

Reet Varblane. Ado Vabbe elu ja looming. Avangardism ja traditsionaalsus tema loomingus (eksternina)
Oponendid kunst knd Rein Loodus ja dots Ene Lamp

Sirje Helme. Avangardkunsti probleeme eesti kunstis (eksternina)
Oponendid prof Jaak Kangilaski ja mag Ants Juske

Linnar Priimägi. Albrecht Düreri nn. Apollo-aadama-rühma sulejoonistuse W.261 (Londoni Apollo) ikonograafiline ning ideeline kontekst (eksternina)
Oponendid prof Boris Bernstein ja mag Ants Juske

1993

Ants Juske. Kunstnik-ruum-pilt (eksternina)
Oponendid prof Jüri Allik ja dots Kaia Lehari

1992

Juta Keevallik. Kunstikogumisest Eestis 19. sajandil (eksternina)
Oponendid kunst knd Rein Loodus ja kunst knd Ants Hein

Jaga sõpradega:

Postitas Karin Vicente
Viimati muudetud