Varjualune. Arhitektuurne projekteerimine 2, 2015/2016

Aastaraamat 2015/2016 / I kursus

Vihikut saab sirvida siin.

Esimese kursuse kevadsemestri õppeülesande eesmärk on tutvustada arhitektuuri tekkimise eeldusi, põhjuseid ja võimalusi. Ülesannet lahendades tuleb uurida ja mõtestada inimese ja teda ümbritseva keskkonna vahekordi.

Õppeülesanne jaotub kaheks: Esimeses teoretiseerivas osas küsivad tudengid üldfilosoofilisi küsimusi, uurivad varjualuste näiteid maailmas, loevad luuletusi, loovad koreograafilisi ruume ning jõuavad seeläbi lõpuks väga isikliku maailmani.

Ülesande teises pooles projekteerivad tudengid enese vajadustest lähtuva varjualuse. Eelnevalt läbitud üldised mõttearendused peavad nüüd aitama tõsta projekti kontseptuaalset lennukust.

Projekti kulminatsioon on ühe projekteeritud varjualuse ehitamine tudengite endi poolt. Selline kollektiivne ehitustegevus aitab mõista arhitektuuri ja reaalse ehitamise keerukaid suhteid ning ühtlasi luua tugev kursusevaim.

Kursuse juhendajad: prof Andres Alver, Indrek Rünkla
Aastaraamatu vihiku toimetaja: Elina Liiva
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, 2017

ISBN 978-9949-594-14-6
ISBN 978-9949-594-15-3 (pdf)
SSN 2461-2359

 

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud