Berlin Installation 2016

15052122_10211273066525131_865282406_o

EKA 3. kursuse arhitektuuri- ja urbanistikarudengid kutsuvad osalema suvise Berliinis toimunud vaatluspraktika tulemusi ja emotsioone koondavas installatsioonis, kolmapäeval, 16. novembril kell 18 arhitektuuriteaduskonna 3. korruse saalis, Pikk tn 20!

Berliin, Saksamaa pealinn, on kultuuride paabel Euroopa südames. Kunagine Euroopa metropol, mis Teise maailmasõja tulemusena lõhestati, on tänaseks taasühendatud ning paljude erinevate nägudega linn. Tähelepanelik vaatleja näeb linnamaastikus värvika kultuuri ja mitmekesise mineviku kihistusi.

Käesoleva aasta vaatluspraktika on keskendunud “piiri” mõistele ja selle poolt tekitatud ruumilistele olukordadele. Piiri võib vaadelda kui millegi eraldajana, katkestajana. Samaaegselt kätkeb ta endas laiemat territooriumi, mis on suuteline genereerima sotsiaal-kultuurilisi, majanduslikke ja ruumilisi suhteid kõige laiemas mõttes. Teema valik on hetkel vägagi aktuaalne ning puudutab meid kõiki. “Piiri” mõiste olemus nii tähenduslikus kui ruumilises mõttes on taas valulikult esile kerkinud seoses rahvasterändamise protsessidega Euroopas.

Vaatluspraktika objektiks on Berliini müür ja sellega külgnev territoorium. Üks eesmärke on jälgida muutusi, mis on leidnud aset viimase 28 aasta jooksul. See avab uusi ruumilisi situatsioone – mõned vanad kohad on unustatud, uued samas esile kerkinud. Selles peitub linna potentsiaal.

Kolmanda kursuse arhitektuuri- ja urbanistikatudengid kutsuvad Teid Berliini installatsioonile. See põhineb meie kogemustel ja elamustel Berliinis. Pidevalt muutuv linn, mis kulgeb rööbastel, on kiire ja rohkete kihtidega, kannab endas endiselt mitte nii kauge mineviku mälestusi.

Vaatluspraktika on arhitektuuriosakonna iga-aastane traditsioon kolmanda kursuse tudengitele. Seekord oli vaatlusobjektiks Berliin, eelmisel aastal oli selleks Pariis.
Juhendajad Andres Ojari ja Maros Krivy.

TUDENGID JA INSTALLATSIOONID:

Ann Kristiin Entson, Keiti Lige, Seth Amofah “Forecity”

Triin Vallner, Jaana Kraus “shelf “IBA””

Laura Pint, Kristjan Värav, Karmen Silde “Around Spree”

Carolyn Rennu, Immaanuel Bush, Andreas Krigoltoi “City Flow”

Liisa Peri “Home”

Jarmo Vaik, Reelika Reinsalu, Jekaterina Klishova, Kristi Merilo “Wall”

Postitas Pille Epner
Arhitektuur ja linnaplaneerimine Viimati muudetud