INGLISE ARHITEKTUURIKONSERVAATORI DARREN BARKERI AVALIK LOENG 17.09 KELL 17.00

Darren Barker peab teisipäeval 17. septembril kell 17.00 Suur-Kloostri 11 loengu restaureerimispraktikast Inglismaal ja tutvustab Great Yarmouth Preservation Trusti.

Darren Barker on Euroopa Komisjoni nimistusse kuuluv konserveerimisekspert, töötanud konservaatori ja nõustajana näiteks Cardiffi lossi restaureerimisel, praegu töötab Great Yarmouthi piirkonna omavalitsuse juures.

Great Yarmouth Preservation Trust on 1979. aastast tegutsev avalik-õiguslik tulu mittetaotlev ühendus, kelle peamiseks tegevuseks on ajalooliste kultuuriväärtusega alade ning puit- ja kiviehitiste säilitamine, restaureerimine, renoveerimine ning nende toimimise eest hea
seismine. Organisatsioon on võtnud oma ülesandeks restaureerida ja
muuta ajaloolised alad ning hooned uuesti kasutuskõlblikeks. Oma tegutsemise algusest saadik on Preservation Trust töötanud tihedas koostöös kohaliku omavalitsusega, aidanud uuele elule ja andnud kohaliku kogukonna kasutusse mitmeid ajaloomälestisi, nagu näiteks Time and Tide Museum, Bretts Warehouse jpt.

http://www.greatyarmouthpreservationtrust.org/en/about-us

Darren Barkeri loengut on kuulama kutsustud kõik muinsuskaitse ja konserveerimse osakonna tudengid ning valdkonna vastu huvi tundvad inimesed.

Muinsuskaitse ja konserveerimine Postitatud