Pärand ja kogukond. EKA ja Tallinna Sadama koostööprojekti III etapi tulemuste esitlus

Asukoht:
EKA auditoorium A-101 ja EKA TV

Algus k.p.:
03.06.2021

Algusaeg:
18:00

Lõpp k.p.:
03.06.2021

EKA ja Tallinna Sadama koostöös edenev uurimisprojekt „Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“ on jõudnud kolmanda vahearuandeni.
Käesoleva etapi teema oli „Pärand ja kogukond“.
Doktorant Triin Talki uurimus keskendus vanalinna ruumikasutuse ja elanikkonna muutustele, kohalike elanike ja turismi vahekorrale ning külaliskorterite problemaatikale. Uuringu järeldusena tegi Triin mitmeid ettepanekuid kohaliku kogukonna, turismi ja pärandi paremaks ühistoimimiseks.
Lisaks viisid TTÜ sotsioloogid Katrin Paadam ja Liis Ojamäe läbi põhjaliku vanalinlaste küsitluse ja intervjuud, mille tulemuseks on uuring „Vanalinna elanike ja kinnisvaraomanike ootuste kaardistus: pärand, elukeskkond, turism“. Nii laiahaardelise sisu ja suure vastajaskonnaga küsitlust ei olegi varem Tallinna vanalinna elanikkonna seas läbi viidud – see annab sügava sissevaate vanalinna kui unikaalsesse elukeskkonda koos sellele igapäevaelus tooni andva maailmapärandi, kommunaalprobleemide ja turismiga.

28. aprillil toimus 3. vahearuande tutvustus Tallinna Linnavalitsuse liikmetele. Koos arutati, milline on külaliskorterite mõju vanalinna elanikkonnale ja väärtustele, haljasalade ja müra küsimusi, ametiasutuste säilimise vajadust vanalinnas, piirkonda läbivate jalgrattateede ja lasteaia rajamise küsimust, võimalusi vanalinlaste toetamiseks ekspertabiga hoonete korrastamisel jpm.

Uuringu läbiviimine toimus keerulisel, kuid samas võimalusterohkel ajal – sunnitud paus on õige hetk olukorda analüüsida ja arutada, kas tavalise elurütmi juurde naastes saab jätkata paremini. Uuringutega saab tutvuda EKA kodulehel.

3. juunil kell 18-20 Eesti Kunstiakadeemias toimunud uuringute esitlus ja arutelu on järelvaadatav  EKA TV-s.

Loe ja vaata lisaks Facebookis.

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine