Magistristuudio “Poliitiline ruum”, 2020 / tudengitöö: Birgit Õigus, Annika Lindemann, Kirke Kalamats

Birgit Õigus, Annika Lindemann, Kirke Kalamats. Magistristuudio projekt "Kihid"

EKA sisearhitektuuri osakonna magistristuudio “Poliitiline ruum” hõlmas 2020. aastal nii teoreetiliste teadmiste kogumist poliitika ja ruumi suhetete kohta kui praktilist projekti Tallinnas Toompeal asuva Rüütelkonna hoone ümbermõtestamise näitel.

Stuudio käigus otsisid tudengid viise, kuidas poliitika/poliitiline situatsioon võib mõjutada arhitektuuri ja ruumikasutust ning koostöös tellijaga (Riigikantselei) testiti, milline on arhitektuurse ruumi mõju poliitikute igapäevategevusele.

2020. aasta stuudio toimus intensiivkursusena sisearhitektuuri konkursi formaadis, hõlmates koguni nelja erinevat õppeainet, mis on kavas EKA sisearhitektuuri osakonna magistrantuuri esimesel aastal:

*

Disainistuudio ühendas ruumiloome teooria ja praktika vahelised seosed: protsessi käigus mõtestasid tudengid Tüüne-Kristin Vaikla ja Kaja Pae juhendamisel poliitilise ruumi olemust kaasaegsete kriitiliste arhitektuuri tekstide ja isikliku kogemuse vahendusel. Kursuse tulemusena sündis sisearhitektuuri kontseptsioon ja lahendus, suhestudes tulevase kasutajaga.

*

Aines “Arendamise suund” käsitles juhendaja Silver Sternfeldt töökeskkondade mõju mugavusele, rahulolule, sooritusele ja tervisele läbi erinevate sotsio-psühholoogiliste protsesside nagu privaatsus, territoriaalsus, ülerahvastatus, personaalsus, tähelepanu, stress, emotsioonid ja kognitsioon. Keskkonnapsühholoogia teaduskirjanduse põhjal joonistasid magistrandid välja poliitilise ruumi tõenduspõhised kontseptsioonid. 

*

Kohaspetsiifilise ehituse / maketistuudio õppeaines põimusid Jaan Tiidemanni juhendamisel digitaalne modelleerimine, meeskonnatöö, ajaloolise ruumi spetsiifika uurimine Rüütelkonna hoone näitel, ning sisearhitektuurne praktika.

*

Õppeaine “Presenteerimise meetodid” keskendus Kaisa Lenseni juhtimisel projekti autori visuaalse käekirja otsimisele ja erinevate ruumiliste interjöörieskiiside loomise tehnikatele, mis on sisearhitektile oma ideede väljendamisel abiks ning lisaväärtuseks igale projektile. Rüütelkonna hoonele keskendunud stuudio käigus loodud eskiisid aitasid kursuslastel lihtsate vahenditega erinevaid ideid läbi proovida.

Õppejõud: Tüüne-Kristin Vaikla, Jaan Tiidemann, Kaja Pae, Kaisa Lensen, Silver Sternfeldt

 

Birgit Õigus, Annika Lindemann, Kirke Kalamats – “Kihid”

Projekti lähteülesandeks on luua koroonaviiruse puhangu laadsete olukordadega tegelemiseks sobiv kriisiruum kuni 10-liikmelisele kriisikomisjonile, eesmärgiga hoida komisjoni liikmeid kriisiperioodil tervetena.

Projekt “KIHID” annab uue lisaväärtuse Rüütelkonna katusekorrusele, arvestades olemasoleva ruumi eripäraga maksimaalselt ning luues läbilõike linnapildist.

Selgelt piiritletakse privaatsed ja avatud ruumid, et pööningule pääseksid ka ülejäänud maja töötajad, tagades samal ajal komisjoniliikmetele ligipääsu privaatsetele ja tööruumidele.

Pööning jaguneb avatud ruumiks, mida mööda lookleb tänav, kutsudes kasutajaid ringi liikuma ja uusi vaateid märkama. Teises tiivas asuvad komisjoniliikmete kolmekihlised ruumid, millest saab mööduda keskset tänavat pidi. Igal komisjoniliikmel on esimesel korrusel aed, teisel isiklik ruum ja kolmandal vaid komisjonile mõeldud ühine tööruum.

Pööning on jaotatud kolmeks kihiks – avatud, poolavatud ja privaatne. Pööning moodustab tervikuna läbilõike linna struktuurist. Avatud tsoon sarnaneb linnatänavale – see on ligipääsetav kõikidele hoones tegutsevatele inimestele ning pakub võimalust mõttetegevuses paus teha.

 

Screenshot 2021-02-10 at 22.14.29
Screenshot 2021-02-10 at 22.13.19
Screenshot 2021-02-10 at 22.13.06
Screenshot 2021-02-10 at 22.12.42
Screenshot 2021-02-10 at 22.12.05
PHOTOSHOPITUD KAUGEM 2
sissekäik 1
1 AED
Birgit Õigus, Annika Lindemann, Kirke Kalamats – magistristuudio "Poliitiline ruum" töö "Kihid"
Jaga sõpradega:

Postitas Triin Männik
Viimati muudetud