1. KURSUSE KEVADSEMESTRI ERIALAPROJEKTI HINDAMINE

Arhitektuurne projekteerimine II: teema VARJUALUNE

Esimese kursuse kevadsemestri õppeülesande eesmärk on tutvustada arhitektuuri tekkimise eeldusi, põhjuseid ja võimalusi. Ülesannet lahendades tuleb uurida ja mõtestada inimese ja teda ümbritseva keskkonna vahekordi.

Kursust juhendasid arhitektid prof. Andres Alver ja Indrek Rünkla 

Share with friends:

Posted by Solveig Jahnke
Updated