2. KURSUSE KEVADSEMESTRI ERIALAPROJEKTI HINDAMINE

2. kursuse tudengite kevadsemestri eriala projekti ülesandeks oli Rummu endise vangla territooriumi taaskasutusse toomine läbi avaliku ruumiprogrammi. Kursust juhendas arhitekt Peeter Pere.

Hindamine toimus 18.05.2016.

Share with friends:

Posted by Solveig Jahnke
Updated