2. KURSUSE KEVADSEMESTRI ERIALAPROJEKTI HINDAMINE

2. kursuse tudengite kevadsemestri eriala projekti ülesandeks oli Rummu endise vangla territooriumi taaskasutusse toomine läbi avaliku ruumiprogrammi. Kursust juhendas arhitekt Peeter Pere.

Hindamine toimus 18.05.2016.

Posted by Solveig Jahnke
Updated

Architecture and Urban DesignFaculty of Architecture